Straatnamenrubriek C.E.L. Helfrichlaan Historisch Genootschap Wieringermeer Henk Torenvlied In de Wieringermeer vinden we twee straatnamen gerelateerd aan de Marine: de C.E.L. Helfrichlaan en de Karel Doormanstraat. De laatste is bekend als Admiraal Doorman, die in 1942 omkwam bij de Slag in de Javazee. Waarom hebben we ook een Helfrichlaan? Bij het lezen van de geschiedenis van Conrad Emiel Lambert Helfrich in Wikipedia, lezen we bij het slotwoord: 'In vele Nederlandse gemeenten is ter eer van deze Marineman, voor wat deze in WO II voor Nederland betekent heeft, een straat vernoemd. Dus ook in onze Wieringermeer. Luitenant-Admiraal 1866-1962 Conrad Emile Lambert Helfrich (Semarang, Nederlands-Indië, 11 oktober 1886 - 's-Graven- hage, 20 september 1962) was een Nederlands marineofficier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij commandant der Zeemacht in Nederlands- Indië en daarna bevelhebber der Zeestrijdkrach ten. Hij werd geboren als zoon van Alexander Josef Helfrich, officier van gezondheid van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, en Marie Anna Lambertina Steijns. Hij doorliep de driejarige hbs in Nederlands-Indië en vertrok in 1903, op zeventienjarige leeftijd, naar Nederland om aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) zijn opleiding tot marineofficier te volgen. In 1907 werd Helfrich beëdigd als officier bij de Koninklijke Marine. In 1908 keerde hij terug naar Nederlands-Indië, waar hij deelnam aan de Bali-expedities (duizenden Nederlandse soldaten moesten de opstandige bevolking in het zuiden van Bali tot bedaren brengen). Voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog keerde hij terug naar Nederland, waarna hij verschillende staffuncties bekleedde. Zo was hij van 1919 tot 1922 ver bonden aan de marinestaf in Den Haag, waar hij meewerkte aan het opstellen van een nieuw vlootplan voor Nederlands-Indië. Van 1922 tot 1924 volgde hij een studie aan de Hoogere Ma rine Krijgsschool, na afloop daarvan werd hij bij datzelfde instituut benoemd als docent. In 1928 keerde hij als commandant van een torpedo- bootjager terug naar Nederlands-Indië en in de jaren daarna vervulde hij daar verschillende. In 1938 en 1939 was hij vervolgens in Nederland directeur van de Hoogere Marine Krijgsschool. Hierna vertrok hij opnieuw naar Nederlands-In- dië om, inmiddels bevorderd tot schout-bij-nacht, dienst te doen als Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië. In Nederland brak op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog uit en na vijf dagen strijd moest Nederland capituleren voor de Duitsers. Nederlands-Indië bleef vooralsnog gespaard voor het oorlogsgeweld. Op 31 augustus 1940 werd Helfrich als commandant der Zeemacht 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 38