dit prachtige centrum moet niet vervuld zijn van doodse en dodende rustmaar van gezond leven. Bejaardenhuis Lelypark, hoe het begon De poldergemeenschap liet merken mee te leven: het aquarium, de volière in de hal, een biljart, een bandrecorder, terrasmeubelen en de (kerk)telefoon- installatie, allemaal geschenken aan de Lelyparkgemeenschap in het jaar van opening. Uit en door de Handwerkclub van Lelypark is veel meer vrijwilligers werk ontstaan. Door de jaren heen veranderden karakter en sfeer van Lelypark. Het bestuur was altijd in de weer met een volgende ver bouwing en nieuwe eisen. Lelypark ver anderde mee van een bejaardentehuis voor redelijk fitte senio ren naar het huidige zorgcentrum voor onze oudste ouderen met meer complexe zorgvragen. De gemiddelde leeftijd in Lelypark is nu 87,5 jaar. Alleen voor wie veel mankeert staat de deur open. Halverwege de jaren negentig zat Lelypark in zwaar weer: een verouderd gebouw, financieel in de rode cijfers en een weigerachtige provincie: ver zorgingshuizen waren uit de mode. Huisartsen, gemeente, bewoners, medewerkers en bestuur trokken ten strijde. Want ze wisten wat op het spel stond: een plek, een thuis voor 'onze' zorgbehoevende ouderen die graag in de Wieringermeer wilden blijven. De zelfstandige Stichting Bejaardenzorg Wieringermeer ging in 1998 op in grotere samenwerkingsver banden. Het oude gebouw ging tegen de vlakte. Vanaf 2000 wonen in en bij het nieuwe Lelypark nog steeds senioren met verschillende moge lijkheden en wensen, maar wel samen. Een oud ideaal in een modern jasje. Met dank aan het personeel van Lelypark voor inzage in het archief; ook dank aan dhr. C.A. den Otter, oud-bestuurslid St. Bejaardenzorg Wieringermeer) Bejaardencentrum Lelypark, Wieringerwerf 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 35