.1 V. eViorcnöe bij het wandbord dot werd aangeboden aan het bestuurder Stichting ij aarden ?org iermger_ meer ter herinnering aan het feit dot haar bejaardentehuis elyparhte lering er uj erf op anuari 1000 uoor haar bewoners werd opengest elö en ui aarbij meurouw ossen- nbkcr deeerte beurt uiel )i chats eerste inhei gebouwte mogen installeren waarna,door geleidelijke toeutoeUng der bewoners, op zi anuari d.o.u. de voltallige bezetting werd bereikt en wier namen hieronder uolgen Bejaardenhuis Lelypark, hoe het begon Ht'.r r&èXafe- J <A. jcfunX Cjf'i'd rftuiaiwfoflUUi'l- Jl yu tt- i\ if* w Jt 1. II de inwoners, mensen gewend aan het wijde landschap, niet het gevoel zouden hebben dat zij er "opgesloten" zouden zitten'. En groot was Lelypark! Bewo ners en personeel liepen vele kilome ters door de lange gangen. De befaam de Mien Ruys, tuinarchitecte, die in de jaren vijftig in Nagele (Noordoostpol der) de buitenruimte naar eigen idee kon inrichten, mocht ook de omgeving van Lelypark omtoveren tot 'een ruime gordel van groen'. Nu onvoorstelbaar, maar toen gewoon: heel Lelypark telde slechts vier badkamers. Een ander beginnersfoutje: bij oplevering van het gebouw in 1966 ontbrak het aan een aula of rouwkamer, waardoor overlede nen noodgedwongen in een van de bad kamers moesten worden opgebaard. In het eerste jaar overleden zes bewoners. wu Jt. Or). ii. J'l> tr-Ltt. £u*u ftt-. J. jTUUrria-- ]W U Dn^viut G nn <ïuvrv. cA ïfctXmui'TW. us - v. jU iywv*. jL\ J*if dirtl ïftu^Uun 1$ Wla. tKcrpp. ons Ak^OóJuiA.. dll? ól JfuttUa - dQ ajl C^*uui^j - 9ttijrv !rwt<7o4. (l£ Crvoert - V. J.tMlii' Cj i£, 3£ty/rv. iWb4. W. Xufjt4Vpva._ La^tTTiHUfl- ct tjtöuv jWumva Cl?. lu-'ïucy. ibufa-. 'Jroru fc/l^ U^jo-piTua'i 14 -^htwnua- Jüs It^iJDprruarui - jfLea-aai,- t4 k)?<r>iarL f J t cfvn-dj'-rvk ■UU3' Q j icTVit<.'Ti..'LH.-lJd.„ yit-k. ^uvruni'üi.4'. 1\v. hJtfudt/n, \aatz. Jltyb-vvriX ïavnAmd/tt ljt^nj4f4.PU4^£iX: ^citc^mva/rv. ^/.rrtta _4(Wu* fut, VtiliVTVHOji VJmmrVwiè, Jiavn.. If J - 3'.Êipt>v: vPjuOuV- xluw4tv *j J fJu IbOÜU LT. iUU'lUt'H' C Cmi L r j&fiXfvfliU, t'i: di ijmvr, Cl Itidrui/ïv. jUtva iem-cL 3. Sf .lr a - J ÏT"l jilU.il. j .1 li C S'd r.did ii i C liuUi/l UWCfUT,. 'l! Cv',1. ":o ti 1 3" j vï tr a. >tt-. 1 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 34