De tijd vóór Pioniershoek, Lelypark en Kroonwaard Historisch Genootschap Wieringermeer Rein Kooien De pioniers kenden geen dagelijkse ouderenzorg. Die zorg hadden ze achtergelaten op het oude land. Zoonlief meldde zijn plan om naar de Wierin- germeerpolder te gaan. Daar was werk. Werk dat bovendien goed betaalde en waarvan het einde nog lang niet in zicht was. 'Zou je dat wel doen?' verzuchtten de ouders. De polder le verde veel bezorgde ouders op. Overladen met goede raad vertrok het volwassen kind naar het barre noorden. De familie in onzekerheid achterlatend. Aan de slag. Ook jonge gezinnen kwamen naar de Wieringermeer. En bijna allemaal lieten ze hun ouders achter op 'hun oude land.' De achterblijvende broers en zus sen namen de zorg voor de ouders op zich. De poldergemeenschap kenden aanvankelijk dus geen ouderenzorg. In de dertiger jaren was er van een nationaal georganiseerde ouderenzorg nog geen sprake. Kinderen en kerken waren de instituten, die doorgaans voor de bejaarde medemens zorgden. In de Wieringermeer was bovendien door de jonge bevolking ook nog nauwelijks sprake van ouderen laat staan van ouderenzorg. Volgens de statistiek van Van Zanten uit 1938 telden we toen welgeteld negen 65+'ers in de polder. Geen aantal waar je lang over moet vergaderen om tot een passende ouderenzorg te komen. De statistische uitgave van 1942, bewerkt door P. Kop, vermeldt aan het einde van dat jaar 13 ouderen. De Duitse bezetting was toen een grotere zorg. Na de bevrijding leek de tijd rijp om ook de sociale wetten aan te passen. De wederopbouw betrof niet alleen de dijken en bouwwerken, maar de hele maatschappij ging veel meer richting samen opbouwen, samen zorgen. Op 1 januari 1947 trad de Noodwet ouderzorg in werking. Bij wet kon vanaf dat moment een beroep gedaan worden op een gemeenschappelijke pot. Uiteraard moesten alle aanvragen getoetst worden door een Ito. T.aaeor - lolat, Paftrljaatraat 16 (Zl^Ö-69) Ito. 8. Montana - Kat au, rtlarln^rmArac 3 (3-6-70) Ito. S.Maulsnbarg - da Yoa, flïnaaraaatf 16 (11-11-72) ito. r .lappal - Oorara, Qlffmci 9 (lft-11-73) Mr. M. rm dolU m Kaamden* l Brlak 29 (25-10-76) D. Oroaadijk, Schoolpad 3 (26-5-7») D.B.MU, Herenstraat 27 (25-2-7») Mr. Doontoi - Oroaadljic, Baaeatraat 34 (2*2-79) Mr. A. Hmxfcja* - OmandlJk, Schoolpad 1 4-1-60) 3mL Polderoudsten. Uit brief van de gemeente aan Commissie van Onderzoek per 23-1-1955

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 31