De huishoudschool (1952 - 1977) aan het Smedingplein bestaat ook niet meer, al staat het gebouw er nog wel; ernaast heeft nog een houten barak gestaan: tijdelijke huisvesting van weer een andere school. Verdwenen is ook de lagere technische school (lts) aan de Ir. Ovingestraat. Beide schooltypen gin gen in 1977 als vmbo verder in een bre de scholengemeenschap Wiringherlant met ook havo en vwo-onderwijs. Het beeld dat eerst voor de lts stond en ver nietigd dreigde te worden, is door een actie vanuit de Cultuurschuur behou den. Het staat nu op het binnenplein van Wiringherlant aan de Terpweg. Het eerste gebouw van deze middel bare school stond tegen de terp aan, ook aan de Terpweg. Ontbreekt er een schooltype of - gebouw in dit overzicht? Laat het ons weten. U kunt uw aanvullingen doorgeven aan de redactie van de Kroniek, in een volgend nummer komen we erop terug Verdwenen scholen 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 26