Later stond het gebouw aan de Langeweg waar ook een praktijklokaal beschikbaar was. Andere verdwenen scholen: de rooms-katholieke lagere school Pius X aan het Dwarspad; basisscholen De Zaaier en de Regenboog, die samen zijn gegaan in 2014 aan de Langeweg. Verder ook de Zevensprong en de Prinses Margrietschool. Ook in Middenmeer werden na 1946 eerst diverse noodscholen ingericht. Zo werd het Zwitserse noodkerkje als school gebruikt, later bekend als Domi en nog later als peuterspeelzaal. Ook in de Nederlands Hervormde kerk was een noodschool. Van later datum zijn de verdwenen Ariënsmavo en de moe dermavo aan de Brugstraat: bij de op richting in 1975 door Anton Remmers betekende de moedermavo niet minder dan een revolutie op onderwijsgebied! Meer dan honderd vrouwen gingen terug naar de schoolbanken. Waren zij eerder als vijftien- of zestienjarige van school gegaan, nu zagen zij hun kans schoon om toch hun mavodiplo ma te halen. Ook de christelijke mavo De Brug in de Colijnstraat is uit het straatbeeld verdwenen. De Christelijke Nationale School de Wegwijzer aan de Breestraat, de rooms-katholieke Titus Brandsmaschool aan de Kerkhoflaan en de openbare school de Peppel aan de Kerkring zijn nu alle drie gevestigd in de brede school aan het Pienterpad. Van de kleuterscholen zijn de christe lijke school 't Overstapje, de rooms- katholieke De Eerste Stap en kleuter school De Speeldoos uit het dorpsbeeld verdwenen. In Kreileroord was begin jaren vijftig in de Korenstraat op nummer 17 en 19 de Christelijk Nationale School gevestigd. Er waren ook twee klasjes in de boerderij van Gijs van Gaalen on dergebracht. De protestants-christelijke De Korenschoof was gevestigd aan de Tuinbouwstraat. In 2005 is deze samen met de openbare school Het Startblok gefuseerd tot: de protestants-christe lijke en de openbare basisschool Het Creiler Woud. Het leerlingaantal in 2014: 48 kinderen. Aan de Bollenstraat had je voorheen de Beatrixschool en de openbare kleuterschool De Leeuwerik. Peuterspeelzaal de Peuter, onderdak in een houten gebouwtje, verdween ook. Het Hummelhonk is nu gevestigd in het multifunctionele centrum De Doorbraak, net als basisschool Het Creiler Woud. Wieringerwerf kent ook verschillende verdwenen scholen. De rooms-katholie- ke lagere school was na de onderwater zetting in een barak gevestigd op de Terp en is later naar het Terppad ver plaatst direct naast de rooms-katholieke kerk. In de Marijkestraat stond de chris telijke kleuterschool De Kwekkelaar; in de Fazantstraat de rooms-katholieke kleuterschool Bernadette. Deze laatste is na de sloop naar de Prof. Granpré Molièrestraat verplaatst en werd de Springplank genoemd. De openbare kleuterschool, ook in de Fazantstraat, is ook verdwenen. Klein Duimpje aan de Schipperskade is verplaatst naar de christelijke basisschool aan de Sternstraat en de openbare kleuter school Het Roefje aan de Aak bestaat niet meer. In de Schepenwijk stond ook basisschool Prins Willem-Alexander. In de Waddenwijk stond De Bolder, een openbare kleuterschool. Wat eerst de Wieringermeerschool was aan de Terpstraat werd later de Prinses Marijkeschool, nu bekend als Triangel. Achter deze lagere school stond eerst de ulo en aan de Prinses Irenestraat stond de Prinses Julianamavo. Verdwenen scholen 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 25