Verdwenen scholen Historisch Genootschap Wieringermeer Ina Hoogenbosch-Glas In alle vier de dorpen van de polder zijn in de loop der jaren scholen verdwenen. De Wieringermeerscholen zijn wel de bekendsteje herkent ze aan hun karakteristieke bouw. Een aantal scholen en schooltypen bleef via een fusie voortbestaan maar niet allemaal. Deze scholen en schooltypen zijn verdwenen. In Slootdorp In 1935 werd Koninklijke goedkeuring verleend voor de statuten van de Christelijke Nationa le Schoolvereniging voor lager en voortgezet onderwijs. In februari 1938 werd begonnen met de bouw van zowel een school in Slootdorp als ook in Middenmeer. Elke school kreeg drie lokalen. Tijdens de onderwaterzetting van de Wieringermeer in april 1945 gingen de gebou wen verloren. Eind 1945 werd een noodschool ingericht in het hoofdgebouw van het Joodse Werkdorp, later bekend als de Oostwaardhoeve. In juni 1946 werd deze noodschool verplaatst naar een houten gebouw in Slootdorp. Op 1 maart 1948 ging de herbouwde school open; deze was uitgebreid tot vier lokalen. Een pla quette in de hal herinnert daar nog aan. In 1971 kreeg de school de naam De Zaaier. In het Joods Werkdorp volgden vanaf 1934 Joodse mannen en vrouwen, veelal vluchtelin gen uit Duitsland en Oostenrijk, een opleiding in de landbouw, als timmerman, of andere werkzaamheden. Het Werkdorp als tussenstati on op weg naar Palestina, de Verenigde Staten of Zuid-Amerika. Met het wegvoeren van deze jonge mensen in 1941 door de Duitse bezetter kwam hier een abrupt einde aan. Later was in het hoofdgebouw de Praktijkschool voor Land bouwtechniek gevestigd, voor Nederlandse en buitenlandse leerlingen. De landbouwhuishoudschool startte in 1948 in een houten barak aan de Schoolstraat en was snel daarna gehuisvest in de Kerkstraat (tot 1952; verhuizing naar Wieringerwerf), samen met de lagere landbouwschool (1948 - 1971). Deze telde in 1955 maar liefst 100 leerlingen. Kwekkelaar 1963 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 24