ik ging er per maand 600 gulden op achteruit9 Ingebracht en uitgelicht waarop Pietje (nickname Poep) ant woordde met de historische woorden: 'I have er wel one but I tell you not!' In 1968 werd het hoofd der school De Bruin opgevolgd door Meneer Groen veld en die werd meteen ook directeur van wat nu de mavo ging heten. Een prachtige man, een gedreven leraar, op het eerste gezicht ietwat stijfjes maar iemand met een prachtig gevoel voor humor. Triest dat hij door een tragisch ongeval in 1973 om het leven kwam. Harm Brander: 'Ik werd vervolgens aangewezen om de rol van directeur over te nemen, het was een heel verdrietige periode. En als je nou denkt dat 't een mooie promotie voor me was, ik ging er per maand 600 gul den op achteruit doordat ik voor al mijn bevoegdheden niet meer betaald werd.' De school verhuisde in 1968 van de Kievitstraat naar de nieuwbouw aan de Irenestraat. Het gebouw was ontworpen door architect Boogaard uit Middenmeer en oerdegelijk gebouwd door aanne mer Kingma uit Slootdorp. De school groeide en bloeide tot meer dan 230 leerlingen, een verdubbeling ook van het lerarenkorps. Onstuimige groei met zoveel nieuwe leerlingen en veel nieuwe leraren, die elk hun eigen problemen mee namen. Groei gaat soms van AU! Bijzonder is dat Harm de klassenboek- jes van alle jaren nog altijd onder handbereik heeft. Uit een la komt al snel een boekje uit 1964 te voorschijn. 'Tekenen kon je niet Siep... hier staat het: een 4!' En dat terwijl er in deze klas drie hele goeie tekenaars zaten: 'Jan Klop, Evert van der Sluijs en Wils Coolegem', Harm Brander kan de namen zonder manke ren oplepelen. 'Oh ja, dan had je ook nog Menno Harteberg, die exposeert tegenwoordig zijn werken.' 'In 1988 fuseerden we tot Wiringher- lant..., we werden gefusilleerd!' zegt Brander. Deze sa menwerking wordt door Harm omschre ven als een bijzon dere ervaring omdat ineens met een team van meer dan 60 leraren heel andere krachten gingen spelen. Verschillende achtergronden, een heel andere atmosfeer en sommige collega's lieten overduidelijk blijken dat, geheel in de geest van George Orwell, alle leraren gelijk zijn maar enkelen toch wat meer gelijk dan de rest. Terugblik kend oordeelt Harm dat ook in het onderwijs de schaalvergroting niet altijd gunstig is geweest. Het 'dorpse' karakter van de drie mavo's in de Wieringermeer, 'we werkten altijd heel plezierig samen met Remmers en Oosterkamp van resp. de katholieke en protestantse MAVO in Middenmeer',) is verloren gegaan. Anderzijds moet de Wieringermeer zich gelukkig prijzen met Wiringherlant omdat daardoor ook middelbaar onderwijs dicht bij huis is gebleven. Gemengde gevoelens dus 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 23