Ingebracht en uitgelicht Historisch Genootschap Wieringermeer Siep Hoeksema Onze aandacht werd getrokken door een uitnodiging voor een reünie, gehouden op 17 september 1984. Ineke Swier heeft deze aangedragen. Alle leerlingen van de examen klassen van de mulo in Wieringerwerf voor de jaren 1956,1957 en 1958 waren uitgenodigd. Marius Verheijen, Meindert Nieuweboer en David Berkeveld waren de organisatoren van deze reünie. Voor dit verhaal ging ik langs bij mister ulo Wieringerwerf: Harm Brander. De eerste lessen aan de ulo in Wieringerwerf da teren van januari 1943, toen nog onderdeel van de Wieringermeerschool. Er werd les gegeven in een houten gebouwtje met drie lokalen aan de Schipperskade, daar waar nu nog de resten staan van de vroegere huishoudschool. Na de inundatie in 1945 werd er tijdelijk les gegeven op Wieringen, op Oosterland. Met de weder opbouw van de Wieringermeer wordt in het voorjaar van 1946 ook de bouw van een nieuwe ulo aan de Kievitstraat te Wieringerwerf, ter hand genomen. Curieus daarbij is dat voor de bouw gebruik werd gemaakt van de stenen die vrijkwamen uit de resten van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat dat ook in de golven ten onder was gegaan. De Vereniging voor Volksonderwijs in de Wieringermeer is opgericht in 1950 met als doel het verzorgen van onderwijs op bijzonder neutrale grondslag. Na vestiging van lagere scholen in de verschillende dorpen ging de vereniging zich vanaf 1960 ook bezig houden met het ulo-onderwijs. Deze school kwam te staan in Wieringerwerf en werd later de Konin gin Juliana mavo. Het idee achter de school was om de jeugd van de polder een vervolgopleiding aan te bieden binnen de gemeentegrenzen. De mechanisatie vroeg immers steeds meer om geschoolde arbeidskrachten. Harm Brander is aan de school verbonden van 1963 tot aan 1994. Door de jaren heen heeft hij zo'n 750 leerlingen door hun schooljaren geloodst. Brander is altijd in de Wieringermeer gebleven en was ook maatschappelijk altijd actief, o.a. als wethouder. Harm was in 1962 eerst onderwijzer aan de Lindenschool in Alkmaar en zat op de avondopleiding voor de bevoegdheid Frans. Een van zijn mede-cursisten was 'Meneer' Groenveld, 'leerkracht' aan de mulo in Wieringerwerf. Inderdaad, hij was: 'meneer' en 'leerkracht'. Brander: 'Elkaar bij de voornaam noemen was in die jaren echt not-done en "leraar" werden we pas in 1968. Toen werd ook de titel "hoofd der school" omgedoopt in "directeur!"' Niet alleen zat er een baan voor Harm Brander in 't pakket maar ook een huis met een tuin. 'We zaten op een flatje in Alkmaar, dus de brief van de Vereniging van Volksonderwijs in de Wierin- germeer, met heel mooi wollig taalgebruik van secretaris Van Liere uit Slootdorp, die op de mat plofte was in alle opzichten een mooie stap. Als broekie van 23 stond ik ineens voor de klas, ik moest beginnen op 1 juli. Het voorstel om na de vakantie te beginnen was niet bespreekbaar. La ter bleek waarom: de eerste twee weken van juli waren alle andere leraren op werkweek met de leerlingen van andere klassen. Dus daar stond ik dan... in mijn eentje. Ik weet me nog de proefles te herinneren. Ik gaf Nederlands en probeerde uitdrukkingen als lelieblank, sneeuwwit en vuurrood uit te leggen toen er een bijdehandje, ik zal zijn naam niet noemen maar hij heette 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 21