Middenmeer Naar school op het Oude Land Zoals gezegd kwamen we in mei 1949 weer terug op de boerderij. We bleven naar school gaan in Den Oever; de bus reed over heel Wieringen en we kon den op De Haukes instappen, dat was maar een klein eindje lopen. In 1950 stapten mijn broer en ik ook in die bus. Trouwens, in die tijd deden we heel veel lopend: naar de kruidenier en kapper op De Haukes, om te spelen bij vriendjes, en op zondagmiddag dwars door de weilan den naar de zondagschool bij het kerkje in Westerland. In de schoolbus was het altijd heel gezellig en soms behoorlijk rumoerig. Een enkele chauffeur kon daar slecht tegen en trapte soms plotseling op de rem: slecht voor je tanden als je mond de leuning van de bank voor je raakte. Op de terugweg zat iedereen al in de bus als meester Slik uit Hippolytushoef nog moest instappen, die kwam altijd even later. Als hij er nog niet was klonk vaak het koor: 'Meester Slik heeft een sik'. En als hij er eindelijk aankwam klonk: 'Hè hè, bokkie bèh'. Dan keek hij verstoord de bus in en werd het stil. Om redenen mij niet bekend besloten mijn ouders dat we in 1953 naar Sloot- dorp op school moesten. Dat betekende dat we 6 km moesten fietsen en ook dat er nog een paar extra fietsen moes ten worden aangeschaft, tweedehands uiteraard. Dat hield ook in dat ik in de zo mervakantie mezelf fietsen heb geleerd. De nieuwe school wende snel; bovendien haakten vanaf de Schelpenbolweg en Wierweg ook enkele kinderen aan, zodat het onderweg al gezellig was. Grappig was ook dat ik in de klas kwam bij Jantje Landman, mijn vroegere buurjongetje in Hippo Tel. 0227-501766 www.fysio-fitnessmiddenmeer.nl 1775AJ Middcnmcer -Tel: (0227) 50 12 83 wwwiysiotherapjenniidden 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 19