Naar school op het Oude Land Een herinnering van Lenie Visser-Geers Historisch Genootschap Wieringermeer Lenie Visser-Geers Wat zijn 'randkinderen'? Kinderen aan de rand van de samenlevingdie een beetje buiten de boot vallen? De randkinderen die wij op het oog hebben zijn kinderen die geboren zijn in de Wieringermeer, maar dan wel, zoals het woord al zegt, aan de rand hiervan. We konden onze fiets in Medemblik stallen bij Keijzer, tegenover de RK-kerk, en van daaruit naar school lopen. Gelukkig was dat maar een heel klein eindje, want we hadden ook al kilo meters gefietst. Als het stormde kwam je ook weleens te laat, of helemaal niet op school. Nog hoor ik mijn moeder eens op een stormachtige zaterdag, nadat ze buiten het weer bekeken had, zeggen: 'Jullie blijven thuis vandaag'. (Toen moesten we ook op zaterdagochtend naar school). Dit was maar een uitzondering, maar leverde mij wel een standje op van het school hoofd zuster Corneli- ana. Ik hoor haar nog heel verontwaardigd zeggen: 'het was hier hemelsmooi weer'. Wij, kinderen uit de 'Meer', waren over blijvers. Dit beteken de dat we 's middags op school ons brood opaten. Tegen beta ling konden we daar een beker melk bij krijgen. Deze kinderen waren wat lager onderwijs betreft aangewezen op het scholenaanbod van de randgemeenten. Voor de meesten was dit Medemblik. Dit betekende: alle dagen, weer of geen weer, kilometers fietsen naar school. Over die (voor ons) 4 kilometer deden we op onze kleine fietsjes zo'n 25 minuten. Op mooie zonnige dagen deed je dat met plezier, maar vaak was het: natregenen - in de klas op drogen - en weer door de regen huiswaarts. Je mopperde weleens op dat vreselijke weer, maar je nam het zoals het kwam. Je wist niet beter. Fam. Geers, Wagenpad 16 (Tonny, Jan, Corry, Dimph en Joke) 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 16