Meester Jac. P. Burger krant, waarin zijn naam ook genoemd wordt, over de benoeming van Don Bos- co tot beschermheilige voor vereniging DWO (Door Water Ontstaan later Door Wilskracht Overwonnen), terwijl uit een bericht van 29-6-1949 blijkt dat er nog gedachten zijn over een algemene sport vereniging en waar Burger het bestuur er op wijst dat er een rooms-katholieke voetbalclub opgericht gaat worden. Meester Burger de toneelschrijver In de periode van de wederopbouw schreef Burger onder pseudoniem 'Kees en Gezien' stukjes in de Wieringermeer- bode. Hierin deed hij op een luchtige wijze verslag van de opbouw en gebeur tenissen in en om Slootdorp. Hij schreef graag toneelstukken of schreef voor bruiloften en partijen, maar ook voor bid prentjes van overledenen, en vaak wist hij te komen tot prachtige stukken. Zo heeft hij ook de tekst van het schoollied voor de Don-Bosco school geschreven (en juf Jet van der Heijden de muziek). Ook voor de Rooms Katholieke kerk was hij zeer ver dienstelijk. Bij jubilea van de geestelijken zat hij vaak in de feestcommissies en in de schoolcommissie, schreef gedichten en/of liedjes voor het feest. Burger schreef ook stukjes in de Parochiebrief. Dit was een brief voor de ge-evacueerde katholieken. Hierin werd informatie over kerkelijke zaken vermeld ten tijde van de onderwa terzetting. Wie is Jac. P. Burger? Jac(obus) P(etrus) Burger is op 23 april 1920 geboren in Hem. Hij heeft op de kweekschool in Beverwijk zijn akte behaald. Hij startte in Slootdorp in een team met onder andere Dirk Dekker en Juffrouw van Harlingen, hij woonde in bij de familie Rollé. Hij ontmoette zijn vrouw Rie de Boer (uit Obdam), die toen onder meer bij P. Veldt werkte als naaister. Na hun huwelijk (28-11-1946) woonden zij in een noodwoning aan de Schoolstraat (naast Henk en Nel Bakker, Henk was ook onderwijzer), waar hun eerste twee kinderen ter wereld kwa men. Jac. en Rie Burger verhuisden in 1949 naar Wieringerwerf, Prof. Granpré Molièrestraat 28, later naar nummer 21, waar nog vier kinderen werden geboren. Naast het werk aan de Don Bosco-school gaf Burger ook Engelse les aan de huis houdschool. Verder gaf hij ook avondlessen aan de jonge boeren die overwogen naar Canada te emigreren. Later heeft hij ze nog opgezocht in Canada en de USA, zoals destijds tijdens de lessen was 'afge sproken'. Naast het studeren voor zijn aktes Engels en Duits, had hij ook nog tijd om mede DWO (Door Water Ontstaan) op te rich ten voor diverse sporten, dans, maar ook voor toneel en het schoolvoetbal te promo ten. In elk geval besteedde hij veel tijd aan DWO als voorzitter, scheidsrechter bij het handbal, voetballer, toneelspeler, stencilde hij het clubblad, etc. In 1959 werd Burger in Alkmaar aan gesteld aan de ulo en in december 1959 verhuisde het gezin naar Alkmaar. In 1969 verhuisde de familie naar Steen- wijk, hier werd hij adjunct-directeur aan de scholengemeenschap 'De Voorzienig heid' te Gelderingen. Later werd hij daar directeur tot aan zijn pensioen. 14 mei 1987 overleed hij. Wat zou het mooi zijn als ook hij een eigen laantje, straat of sportveldje in Slootdorp naar hem vernoemd krijgt, 'Meester Jac. P. Burgerlaan', dat heeft hij dik verdiend! Daar in Slootdorp is hij echt aan het pionieren geweest Foto's uit privé archief fam. Burger. 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 15