Meester Jac. P. Burger moesten grote afstanden afleggen en dit bracht Burger op het idee om een 'op haaldienst' met paard en wagen in het leven te roepen. Er werden donateurs gevonden waardoor de vaste bijdrage van de ouders van wie de kinderen ge bruik zouden maken van deze ophaal dienst niet te hoog werd. Naast het lesgeven besloot Burger om zelf de school schoon te houden. Hij kreeg hulp van enkele meisjes uit de hoogste klas. Hij rekende zes gulden per week af bij het gemeentebestuur en dat geld stopte hij in een pot om er eens op uit te kunnen gaan met de kinderen. Hij besloot om de vloer drastisch schoon te maken: met lysol omdat er nogal veel vlooien waren. Ook hoofdluis was een plaag. Voor een deel paste hij individueel onderwijs toe en daardoor is hij er reuze druk mee, de hele dag. 'De tijd vliegt om en dat is verbazend prettig', aldus Burger. 'We genieten weer van elkaar', schrijft Burger in zijn schriftje. De klassen presteerden over het algemeen goed, alleen de eerste gaf moeilijkheden. zonder pennen, een fles inkt en wat schriften, meer niet. Na een week waren er al 60 leerlingen! Zonder boeken, schriften, pennen en bord: het was niet te doen. Meester Burger had een oudercom missie opgericht en de eerste verga dering was op 28 juni 1945 bij Breed in het Haukeshuis naast het gemeen schapshuis. Hij verzocht de commissie om assistentie, een meester of juf erbij. Dit bleek niet te lukken. Wel kreeg hij de volledige steun om een week vrij te geven aan de kinderen om er zelf op uit te gaan om schoolboeken en ander materiaal te vergaren. Zelf reed hij bij elkaar 500 kilometer op de fiets om dit klusje te klaren. Opnieuw beginnen Na deze tocht startte hij op 9 juli 1945 met een leerlingenaantal van over de 75 en hij moest alles nog steeds alleen doen! Het werken op school ging nu beter met de boeken erbij. In Midden- meer en Wieringerwerf was men nog niet begonnen met school. De kinderen School in houten barak te Slootdorp, van l.n.r. onbekend, juf v. Harlingen en meester Burger. 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 13