Met de hand aan de pet brachten de brandweerlieden deze gevallenen voor de vrijheid een eresaluut. Vrijwilligers bestrijden de 'rode haan' mend in de loop van de jaren. Bij een binnenbrandje op 5 juni 1935 vloog door onbekende oorzaak een tafeltje en schoorsteenmantel in brand. De te hulp geroepen knechten van het bedrijf pak ten direct de emmers met water en konden erger voorkomen. Het betrof niet alleen boerderijbranden zo is er in oktober 1935 een lichterschip aan de oude loswal in Wieringerwerf bela den met stro in vlam men op gegaan. Door waarschijnlijk een overspringende vonk stond het stro al snel in lichterlaaie. Een andere brand was op een boerde rij aan de Waardweg half jaren dertig. Het was duidelijk dat het materieel en uitrusting van de brandweer te wensen over liet. Het eindresultaat was dan ook niet goed. Het weer speelde ook een grote rol bij de branden. Een boerderijbrand aan de Koggenrand- weg kon door de vorst niet geblust worden in eind jaren dertig. Later kwam dezelfde boerderij weer in de greep van de 'rode haan'. De uitrusting van de brandweerlieden bestond in 1936 uit een zuidwester, een lange oliejas en lieslaarzen. Het was niet bepaald een pretje om in deze kleding te blussen. In de Tweede Wereldoorlog, in de nacht van 6 juni 1942, stortte een vliegtuig neer aan de Molen weg. De schuur stond daardoor in lichterlaaie. Door de ongunstige wind kon de woning niet behouden worden. Een onbekend aantal van vliegers hebben hierbij het leven gelaten. Toen het licht werd zagen de brandweerlieden de verongeluk te vliegers. De brandweerlieden hadden een bewijs om in 'spertijd' buiten te zijn, maar na het blussen van een boerderijbrand aan de Noorderdijkweg, brachten de mannen de bluswagen naar de garage bij het gymnas- tiekgebouw aan de Sternstraat. Zonder enige waarschuwing werden ze beschoten op het plein bij toen Geertsma, nu de Boeiersportprijzen. Door onmiddellijk plat te gaan liggen, wisten ze het vege lijf te redden en al kruipend door de achtertuinen bereikten ze toch nog hun woningen. Op 22 november 1944 kwamen de Duitsers om de autospuit te vorderen. Commandant Hoes wist snel onderdelen en brandstof te verwij deren, maar werd gesnapt. 1946. De Austin "open bellen wagen", in de winter een verzoeking voor de uit rukkende brandweer lieden. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 9