Vrijwilligers bestrijden de 'rode haan' 1 Historisch Genootschap Wieringermeer Ina Hoogenbosch-Glas De vrijwillige brandweer in de Wieringermeer bestaat dit jaar 83 jaar. Men begon met een handkar met blusgereedschap, tegenwoordig heeft men de beschikking over een groot wagenpark. De drie blusgroepen, Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp, hebben de zorg om adequaat te reageren bij branden in de polder. Er zijn in de loop van deze 83 jaar diverse branden geweest, van klein tot groot. De eerste brand, begin jaren dertig, betrof de brandspuit die in een onverwarmd schuurtje stond bij het postkantoor in Slootdorp. Het vuur was snel geblust met zakken, zodat de spuit behouden bleef. Er zijn in de loop van de jaren veel branden geweest, gelukkig nooit met slachtoffers. Enkele dieren konden niet gered worden, maar daar bleef het bij. Men achtte het zeer belangrijk om oefeningen te houden en dat werd regelmatig gedaan. Met de alarme ring was het vroeger behelpen. De zogenoem de bewakers kregen een telefoonaansluiting met doorverbinding. De postkantoorhouder alarmeerde de telefonisch aangesloten leden. Een sirene klonk over het gehele dorp. De vrijwilligers hadden ook een driehoekig schild met rode vlam op de deurpost als herkenning. Een klein binnenbrandje was ook veel voorko- Mogelijk de eerste brandspuit in de polder. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 8