Van de redactie IWtKEEII óL[jl£E.RMAN We houden van ons vak Historisch Genootschap Wieringermeer Rein Kooien Tijdgebrek lijkt bij de gepensioneerde mens heel vaak voor te komen. Dat is verklaarbaar: ze zijn inzetbaar en nee-zeggen is in die groep geen gebruik. Tijdgebrek; onze hoofdredacteur Rita Smit heeft vooral daarom haar functie neergelegd. De haar beschikbare tijd was min der dan de tijd die ze nodig had om de Kronie ken te maken. Wij vinden dat jammer. Onder haar leiding, bij de vorige hoofdredacteuren was het trouwens niet anders, is de Kroniek opnieuw 'gemoderniseerd'. Een belangrijk deel van haar werk bestond uit het redigeren en corrigeren van de teksten. Aan de redactieleden dus nu de opdracht om de teksten dusdanig in te leveren dat het drukklaar maken ervan niet al te veel tijd gaat kosten. Rita bedankt voor het werk dat je verzet hebt. Ondertussen is het redactieteam uitgebreid. Ronald van den Handel kwam aangeschoven. Ronald welkom. De taakverdeling in het huidige team is nog niet definitief afgerond, daar zijn we nog niet uit en bovendien heeft dit nummer, Kroniek 72, voorrang. Het hoofdthema is deze keer 'Brand in de polder'. Verder zoals u gewend bent de vaste rubrieken. De traditie dat het voorwoord door de hoofd redacteur geschreven wordt, moeten we nu onderbreken. We hebben voorlopig de afspraak dat de redactieleden het om beurten gaan schrijven. Deze keer mocht ik. Schagen - Middenmeer - Wieringerwerf - 't Zand 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 5