Verzekeren Historisch Genootschap Wieringermeer Rein Kooien Een verwoestende brand is voor een eigenaar/be woner een regelrechte catastrofe. Je onderkomen is weg, je hebt geen dak meer boven je hoofd en vaak zijn bij die brand ook al je andere eigen dommen vernietigd. Je bent berooid. Niet alleen dat je pand weg is maar ook je onderpand. Geld lenen om opnieuw te bouwen is dan lastig, want je hebt nauwelijks nog zekerheden in te brengen. Een reusachtig probleem waarmee de mensheid al duizenden jaren kampt. Zonder hulp van familie of vrienden is het schier onoplosbaar. Ben je verzekerd? Zo ja, dan is de ramp door gaans goed te overzien. Een zoektocht door de geschiedenis van het verzekeren brengt je ver terug in de tijd. Bijna vierduizend jaar. Koning Hammoerabi van Mesopotanië had in zijn rijk al een code bedacht waarmee hij en zijn volk veel ellende konden voorkomen en waarmee eventuele schade gezamenlijk gedeeld werd. Toen ging het veelal nog over roofovervallen, insectenplagen en droogte. Afspraken over de verdediging en afspraken over de waterverdeling waren typische preventieve maatregelen. En in geval van schade eerlijk delen. De oude Perzen stelden in hun Achaemendische rijk al een soort volksverzekering op. Notarieel vastgelegd zelfs, althans zo zouden wij nu een dergelijk contract noemen. Uiteraard golden die regels uitsluitend voor de bezittende klasse. Jan met de pet of kortweg Jan de Slaaf had niets in te brengen, had ook geen eigendommen, was zelf eigendom en kon dus slechts zijn leven laten. Jammer dan. Alexander de Grote stak Persepolis in brand. Was Darius verzekerd? De wederop bouw van Persepolis komt vermoedelijk nooit af. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 45