Middenmeer Een tehuis voor iedereen (Domi) gaat in vlammen op afbreken duurder is dan afbranden, wordt in overleg besloten het vuur zijn verterende werking te laten doen. Het mes snijdt nu aan twee kanten, want de brandweer van Middenmeer heeft hiermee een mooie gelegenheid om zijn kunsten eens te vertonen op het gebied van gecontroleerd afbranden. Heel Middenmeer loopt uit om te kijken of de vuurbestrijders daar inderdaad in zullen slagen. De familie van Wieren (overburen) staat de oefening nog helder voor de geest. Jan van Wieren vertelt, dat van te voren wel gezegd was, dat de oefening stond te gebeuren, maar niet precies wanneer. Hij had gevraagd of er meteen al een brandweerauto ter plekke zou zijn. Op een goed moment ziet hij twee brandweermannen Domi ingaan, zonder dat er aan auto aanwezig was. "Voorbereidende werkzaamheden" dacht hij. Het gebouw werd binnen echter al in de brand gestoken. Het hout brandde als een fakkel en straalde een grote hitte uit. Zoveel hitte, dat het tuinmuurtje van de familie ook heet werd. De oudste dochter van Van Wieren vond het best eng; het heeft een hele tijd gekost voor ze de angst voor vuur overwon. De bitumen daklaag was ook goed voor de brand. Omrin gende bomen overleefden de oefening niet, evenals de houten deur van het aanpalende stenen schuurtje, waarin de familie Steenbergen, koster van de kerk, wat spulletjes had staan. De naambordjes met Ochtendgloren en Avondzon vielen pas op het laatste moment ten prooi aan de vlammen. Achteraf gezien, had het Genootschap wel raad geweten met deze bordjes. Het heeft nog heel wat jaren gekost, voordat het bosje naast de kerk, de sporen van de brand niet meer vertoonden. Enige herplant heeft het proces versneld Tel. 0227-501 766 www. fysio-f itnessmjddenmeor. n ortwca 35 - 1775AJ Nliddcnrncer Tel: (0227) 50 12 83 www.lysiottierapiemidden 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 44