Een tehuis voor iedereen (Domi) gaat in vlammen op Historisch Genootschap Wieringermeer Marieke Roos, met dank aan Lenie Visser Behalve branden bestrijden moeten de spuitgasten af en toe ook eens oefenen. In 1990 diende daarvoor het gebouw Domi zich aan. Het was rijp voor de sloop en een mooi oefenobject. Na de onderwaterzetting is er enorm veel schade aan gebouwen, zowel in het buitengebied als in de dorpen. In Middenmeer zit o.a. De rooms-ka- tholieke gemeenschap met de handen in het haar. De kerk is onherstelbaar vernield en geld voor herbouw ontbreekt. Er moet dus een noodkerk komen. Een leegstaande houten kapel uit Egmond-Binnen wordt aangekocht voor het bedrag van fl.1710,- De kosten voor afbreken, verplaatsen en opnieuw opzetten komen hier nog bij, evenals de inventaris. De "nieuwe" kerkban ken komen uit een opslag in Heiloo, het altaar uit Hoogwoud. De totale inventariskosten bedragen f 1500,-. Op 19 juli 1947 is het dan zover en wordt de nood kerk ingezegend door de ken Harst uit Schagen. Tot april 1954 de nieuwe kerk is inmiddels klaar, heeft het houten gebouw de rooms-katholieke bevol king uit Middenmeer en omstreken goed gediend. Het kerkje kan hierna nog goede diensten bewijzen aan o.a. het verenigings leven. Pastoor de Wit geeft het daarom de naam Domi mee; "tehuis voor iedereen". De kerkbanken worden verkocht en, aan gevuld met giften van de parochianen, is er genoeg geld voor de aanschaf van een keukentje en meu bilair. Piet Dam wordt als beheerder aangesteld. Veel verenigingen maken gebruik van Domi voor o.a. toneelrepetities, danslessen, vergaderingen en feestavonden. In 1963 wordt het beheer van Domi overgeno men door het echtpaar Brugman. Het Comité Bejaardenzorg kan dankzij de opbrengst van een collecte enige verbeteringen aanbrengen betref fende de verlichting, verwarming en isolatie, zo dat in 1964 de bejaardensoos geopend kan wor den door burgemeester F. Omta. Domi krijgt er nu een naam bij: "Avondzon". In 1972 komt daar nog weer een naam bij, als de peuterspeelzaal er onderdak gevonden heeft: "Ochtendgloren". Ook de Titus Brandsmaschool maakt wegens ruimtege brek regelmatig dankbaar gebruik van Domi. Het gebouw is intussen, in augustus 1971, aan de gemeente verhuurd voor het symbolische bedrag van fl 1,00 per jaar, opdat de gemeente garant staat voor het onderhoud en de verhuur op zich neemt. In 1990 komt er een einde aan het veelbewogen leven van Domi. Het tehuis voor iedereen is overbodig geworden en aangezien

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 43