In memoriam Historisch Genootschap Wieringermeer Henk Torenvlied De bezetting van het brandweerkorps Slootdorp heeft op zaterdagmiddag 20 juni om 14.00 uur stipt, het ereteken gemaakt voor omgekomen brandweermensen in ons land. Zij stonden tijdens deze herdenkingsbijeenkomst stil bij de moed en daadkracht van brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens de uit oefening van hun vak. Dit gebeurde gelijktijdig met de jaarlijkse Nationale Herdenking Brand weermensen bij het monument in Arnhem. Dit tevens ter ondersteuning van de achtergebleven familieleden enz. Ook in de Wieringermeer valt er een slachtoffer te gedenken. De in de Kerkstraat geparkeerde bluswagen met het nummer 105037 zorgde tijdens de plechtig heid voor de waterdruk op de slangen. Terwijl het kader van het brandweerkorps, in gala-uniform stond aangetreden werd door de plaatselijke commandant bij het monument op de Brink plechtig de vlag halfstok gehaald. Vervolgens, ter wijl allen in eerbiedige houding staan wordt het ereteken gegeven. Dit hield in dat, nadat de wa terdruk op de slangen werd gezet, dat door twee man, in volledige brandweeruitrusting en een twintigtal meters uit elkaar staand, doormiddel van waterstralen, op zo'n 10 meter hoogte een minuut lang een kruis werd gevormd. Precies na een minuut gingen de brandkranen weer dicht en vervolgens werd de vlag bij het monument weer vol gehesen. Het was een plechtige bijeen komst. De slangen enz. werden weer opgeruimd en vervolgens de vlag op een speciale manier opgevouwen. Het gezelschap begaf zich ver volgens naar de brandweerkazerne voor een gezamenlijk kopje koffie. Dit herdenken gebeurt landelijk jaarlijks op de derde zaterdag in juni en is zeer belangrijk. Het maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman/vrouw niet zonder risico is. Ook op de directe omgeving van het slachtoffer heeft dit een enorme impact. Het geeft onzekerheid, vragen en ge voelens van angst. Deze jaarlijkse herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermen- sen de mogelijkheid om samen de pijn uit het verleden te delen en dit te verwerken. Op zaterdag 16 juni 2012 heeft de eerste herdenking en daarmee de onthulling van het monument in Arnhem, bij dit monument plaats gevonden Brandweerkorps, in gala-uniform. Foto's bij artikel in Memoriam zijn van Henk Torenvlied 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 40