Een praatje bij een plaatje uit Kroniek 71 Historisch Genootschap Wieringermeer Door onze mederedactrice Ina Hoogenbosch - Glas werden wij er op attent gemaakt dat in het boekje "Wieringermeer in beeld", door A.C.M. Geers en H. Langereis, uitgegeven in 1986, bovenstaande foto staat afgedrukt met de volgende tekst: "Op 9 augustus 1935 maakten de rooms-katholieke kinderen uit Slootdorp en Middenmeer onder leiding van Pastoor Braak, wijkzuster Hoogenbosch en organiste F.Burger een uitstapje naar Bergen." Hieronder stonden namen vermeld. Mede dankzij de fam. Lauret hebben wij ze nu voor u kunnen nummeren 01 wijkzuster 15 Jan van Boheemen, 32 Hilda Temmerman, 49 Adrie Braber, Hoogenbosch, 16 Ferrie van der Wal, 33 Kobus van der Wal, 50 Liesje van Est, 02 pastoor Braak 17Jan Evers, 34 Theo van Vliet, 51 Stien Zeinstra, 03 Rika van der Wal, 18 Jan Wouts, 35 Rikus van Loon, 52 Arie Groot, 04 Johanna Meijerink, 19 Piet van Loon, 36 Tilly (Til) Pauwels, 53 Marietje van der Wal, 05 Louise (Wies) 20 Hannie Jorritsma, 37 Sjef Kemmeren, 54 Fons Pauwels, Pauwels, 21 Mien Groot, 38 Truus Groot, 55 Aagje Groot, 06 Wim Zeinstra 22 Marie Evers, 39 Alie van Boheemen, 56 Corrie van Hoof, 07 Bernhard (Ben) 23 Cor van Boheemen, 40 Dina van Loon, 57 Bertus Meijerink, Meijerink. 24 neefje Kemmeren, 41 Henk Scholten, 58 Tinus Meijerink, 08 F. Burger. (organiste) 25 Joke (Jo) Loozen, 42 Joke (Jo) van Loon, 59 Angèle de Caluwé, 09 Toos Toebak, 26 Piet Rollé, 43 Piet Kemmeren, 60 Trien Zeinstra, 10 Zus Toebak, 27 Zus Alberda 44 Piet de Bakker 61 Jantje Huisman, 11 Trien Alberda, 28 Jan Kemmeren. 45 Marie de Bakker. 62 Lientje Evers. 12 Wim Deijkers, 29 Joukje Elfring, 46 Joost Pauwels, 63 Siebe Alberda 13 Marie de Caluwé, 30 Jannie Smit, 47 Henk Deijkers, 64 Marietje Lauret. 14 Piet Jorritsma, 31 Mien Loozen, 48 Rinus van Hoof, 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 38