Straatnamenrubriek Huizen, boerderijen, riolering, wegen, bruggen, alles was vernield. Werkelijk een trieste aanblik. de Provinciale Waterstaat Ir. C. Krijn zaten in deze dienst. Er moest veel werk verzet worden omdat zo ongeveer heel de Wieringermeer plat lag. Op 1 november 1954 werd de heer Loggers burgemeester van Aalsmeer. Hij werd opgevolgd door de heer F. Omta. Omdat in de Wieringermeer, om onduidelijke reden, destijds geen passend afscheid van de burgemees ter is genomen, werd dit op een later tijdstip gedaan. Op 29 november 1965, toen hij met pensioen ging als burge meester van Aalsmeer, werd tijdens een speciale raadsvergadering tevens afscheid genomen van de Wieringer- meer. De heer Loggers werd bij deze gelegenheid benoemd tot ereburger van de Wieringermeer en kreeg de gouden medaille der gemeente Burge meester Loggers Burgemeester Loggers begeleidt koningin Juliana tijdens haar bezoek aan Wieringermeer op 20 juni 1952 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 35