Straatnamenrubriek Loggersplein In geval van verzet tegen de Duitsers zouden deze 'prominente gijzelaarsworden doodgeschoten. Dit is ook gebeurd met acht van hen Historisch Genootschap Wieringermeer Lenie Visser Vanaf de drooglegging tot 1941 was de Wieringemeerpolder onderdeel van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer. Dit hield onder meer in dat deze niet kon functioneren als zelfstandige gemeente. De Wieringermeer was opgedeeld onder vijf randgemeenten. Barsingerhorn, waar de heer Loggers burgemeester was, was een van die vijf gemeenten. burgemeester 1941-1954 Op 29 juli 1941 werd burgemeester Peeters van Medemblik, waar ook een stukje Wieringer- meer was ondergebracht, tijdelijk aangesteld als burgemeester. Op 15 augustus 1941 werd de heer G. Loggers benoemd. Die had toen al een indrukwekkende staat van dienst. Zo was hij dus van 1934 tot 1941 burge meester van Barsingerhorn, waardoor hij al bekend was met de nieuwe polder. In Aalsmeer was hij gemeen tesecretaris. Deze post bekleedde hij ook in Beusi- chem. Voor die tijd was hij ambtenaar ter secretarie in de plaatsen Elburg, Zwolle, Gramsbergen en Zandvoort. werd afgevoerd naar een kamp in Brabant. In geval van verzet tegen de Duitsers zouden deze 'prominente gijzelaars' worden doodgeschoten. Dit is ook gebeurd met acht van hen. Later wer den de overige gijzelaars vrijgelaten. De heer Loggers heeft toen de veiligste weg gekozen en is de verdere periode van de oorlog onder gedoken. De Wieringermeer kreeg de NSB'er Aris Saal als nieuwe burgemeester. Deze kon niet verhinderen dat de Wieringermeerdijk op 17 april 1945 kapot geschoten werd en de polder weer onder water stond. Op 13 juli 1942 kwam er al een einde aan zijn burgemeesterschap doordat hij met verschillende andere Nederlanders als gijzelaar door de Duitse bezettingsmacht Op 11 december 1945 was de Wieringermeer weer droog. De heer Loggers had als burgemeester zitting in de Dienst Wederop bouw Wieringermeer. Ook de rentmeester der Domeinen Ir. C. Ovinge en de voorzitter van 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 34