Ingebracht en uitgelicht: eerste steen bij de bouw van de Christelijk Nationale School Historisch Genootschap Wieringermeer Siep Hoeksma Iedere week weer worden de vrijwillig(st)ers die zich inspannen voor het archief van het Genootschap blij verrast met de inbreng van nieuw materiaal. In deze rubriek zoeken we het verhaal achter voorwerpen die zijn geschonken en in deze editie spreken we met Nico en Bram Hoogendoorn uit Wieringerwerf over de eerste steen bij de bouw van de Christelijk Nationale School in Slootdorp uit 1938, welke recent aan het Genootschap werd geschonken. Nico Hoogendoorn is van 1921 en komt als 10-jarig jochie al in 1931 naar de Wieringer meer, waar zijn vader Abraham aan de Ulkeweg op een Cultuurboerderij aan de slag kan. De derde boerderij, naast Postma, in een donkere polder waar zelfs nog geen straatver lichting is. Een polderpionier van de puurste soort dus, afkomstig uit Zwammerdam ('Ja ik ben een echte Dammer'), ingeklemd tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven ('Boreft', zoals de mensen daar zeggen). In Slootdorp gaat Nico naar de Wieringermeer- school waar in 1932 met ongeveer 30 leerlingen het Sinterklaasfeest wordt gevierd 'Dankzij de inbreng van juf, de pastoor en de dominee.' In 1949 krijgt hij een bedrijf toegewezen aan de Schelpenbolweg en nu runt daar zijn kleinzoon Nico ('de vierde generatie van de Hoogen- doorns in de polder') een akkerbouwbedrijf met als specialisatie de grootschalige teelt van broccoli. Opa Nico Hoogendoorn woont tegenwoordig in Lelypark, is inmiddels 94 jaar en hoewel het lichaam niet altijd meer meewerkt, is de geest nog heel helder. Alle namen uit het ver leden worden zonder mankeren uit de mouw geschud. Zoon Bram is van 1948 en woont op een steenworp afstand. Hij heeft ook al afscheid genomen van het boerenvak. Samen met echtgenote Corrie, die vorig jaar haar rol als boekhouder van het boerenbedrijf heeft overgedragen, zijn beiden tegenwoordig vrijwilliger in de Cultuurschuur. De Hoogendoorns hebben vanaf het prilste begin een rol gespeeld in het kerkelijk leven van de Wieringermeer voor de Hervormde kerk. 'Jammer dat die drie mooie hervormde kerken in de polder allemaal hun functie heb ben verloren.' En in het onderwijs - het nemen van verantwoordelijkheid wordt per generatie overgedragen. Al in 1934 wordt er in de Wieringermeer ge sproken over een vereniging voor een Christe lijk Nationale School, waar de vrijzinnigen, de hervormden en de gereformeerden Samen op Weg zullen gaan. Een samenwerking die het einde inluidt van de toch veel geprezen Wie- ringermeerschool, waar alle gezindten samen onder één dak onderwijs genieten. Op 9 november 1935 komt de Christelijk Natio nale Schoolvereniging tot stand met maar liefst acht bestuursleden: vier lidmaten van de Ne- 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 30