Hulde in vaak zeer onverwachte en gevaarlijke situaties, kalm te blijven en in staat te zijn de discipline, noodzakelijk om dit werk in een team te kunnen doen, te handhaven. Ook de mensen in je omge ving dienen geschikt te zijn. Zij worden ongewild bij de spanningen van zulke alarmmomenten betrokken. Gedegen opleiding en wekelijkse oefening in teamverband zijn noodzakelijk. Vanaf het vroege begin van onze Wierin- germeer is er een brandweer, eerst heel in het klein, met slechts een paar men sen en zeer primitieve middelen, maar allengs, als er in de polder meer mensen komen, groeit ook de brandweer uit. Op onderstaande foto zien we dat in 1983, toen onze brandweer haar 50-jarig jubileum vierde de brandweer al uit drie korpsen bestond, te weten: Wieringer- werf, Middenmeer en Slootdorp. Totaal 39 man, pronkend in hun uniform en met reeds zeer gedegen materiaal. Voor al die brandweermannen en brandweervrouwen die zich momenteel en in de loop van die 83 jaar dat onze brandweer bestaat, hebben ingezet om de bewoners van onze polder in tijd van nood bij te staan, geldt dat zij onze hulde verdienen Foto: Albert Dekker 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 25