Ontvangen artikelen Historisch Genootschap Wieringermeer J. Kerckhoffs: 75 Jaar Coöp. Wieringermeer; Oogst in beeld; Rapport proefstation voor de Akkerbouw: Samenwerking tussen negen akkerbouwers, dec. 1971; potje met zand van 2250 meter diep en hout en enkele brokstukken van 300 meter diep, omhoog geko men bij boring voor geocentrale Agriport. I. Biesheuvel: formulier voor aanvraag boerderij in Wmeer 1930/1931; Builmolen. Bieman: foto's Meertour. L.L. van der Giessen: 2 rolmaten vn RABObank en CAV "de Wieringermeer"; zeefjes en klem voor teems; naamplankje W.H. van der Giessen. I. Swier: kunstwerk van speksteen; foto van school op de Terp 1947. N.N. Dienblaadje met schildering van Emmahoeve Slootdorp; stoffen tasje van slagerij van 't Riet 25 jaar; bierglas fam. Bil 40 jaar horeca. J. Beetsma: naambordje voor veiling. J. van Bergen: schelp (27x14 cm) Strombus Gigas, gevonden op kavel M 55. W. Hertogh: boek 50 jaar Wieringermeer. M. Langerak: boekje over gevelstenen - onderwaterzetting. T. van Vilsteren: "In onze Wieringermeer", nr. 2 en 3 M. Jaspers: Werkspoor no. 9 juli 1948, Bemalingsinstallaties der Zuiderzeepolders. B. van der Zwaag: Krantenknipsels Wieringgermeerbode; bericht bedrijfsvoorlichting - ploegwedstrijden; distributiebonnen; wafelijzer; 2 bascule gewichten; informatieboekjes van tweede wereldoorlog; 2 ringen van wilde eend en kokmeeuw; foto's van mei 1945 Schervenweg; foto 25 jarig koor; foto van groep dames bij Schiphol. M. de Graaf: foto "land uit zee" september 1950, viering 20 jaar Wmeer in Slootdorp. Kievit: foto van De Bocht in Wieringerwerf. L. Bekema: DVD onthulling monument oorlogsslachtoffers. Th. Van Schriek: diverse boeken landbouwonderwijs. G. Visser: naamplankje H. de Vries Westerterpweg, Slootdorp J. Zwart-Roossien: Patroontekenen en Knippen, lesboek huishoudschool Slootdorp. John S. de Vries: brief over gebeurtenissen rond neerstorten bommenwerper in tweede wereldoorlog. L. Stulp-Hoes: fotootjes Werkkamp de Terp 14 ex. P. Lauret: 2 DVDs Oude Beurs - 50 jaar Beursvereniging. B. Jellema-Visser: boeken over Wieringermeer (afkomstig van fam. Feitsma) Wording en opbouw van de Wieringermeer; Wisselend getij, geschiedenis Zuider zeever.; Strijd om den grond in het lage Nederland - Dr. R.H.A. Cools; Afleiding uit slagwater Wieringermeer naar Waddenzee; Openbaar lichaam "de Wieringermeer"- Staatscourant mei 1937; Wieringermeer 1930 - 1955, A. van Kampen; Excursiegids 1935, 1930/1940, 1937. Lijst van gemeentearchieven-vernietiging na 1850, 1947; De indijking, droogmaking en sociale opbouw van de Wieringermeer 1938; Rapport van de comm. Uitgifte Zuiderzeegronden 1952; Weekblad Gemeentebelangen met artikel over inundatie Wieringermeer; Nieuw Land, de Zuiderzeewerken 1968; Stormvloeden langs de Noordzee- en de Zuiderzeekusten, P.H. Alle gevers hartelijk dank! 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 23