strijden en in Bussum hebben we het Nederlands kampioenschap klasse C veroverd. Men moet daarbij bedenken dat het nog maar een paar jaar na de oorlog was. Brandweer Nederland was in opbouw. Met een Austin Bellenwa gen (dus geen originele brandweerau to) ging onze ploeg met manschappen en materiaal naar de wedstrijden. De watervoorziening ging dan ook nog via de brandkraan. Primitief maar doeltref fend, zo bleek uit de uitslag. Later zijn er twee voertuigen aange schaft, een voor Middenmeer, een Ford, en een voor Wieringerwerf, een Chevrolet met een opbouw van Bickers, zo ik meen ik mij te herinneren. Sloot- dorp moest het eerst nog doen met onze oude Chevrolet dump. Zelf heb ook nog enkele jaren bij het korps Wieringewerf meegedaan. Toen ik in 1959 trouwde kregen we van de manschappen o.a een schemerlampje met als tekst erbij: 'Houd het liefdes vuur brandende.' Deze tekst past ons eigenlijk allemaal in deze wereld. In 1963 ging mijn vader als bevelhebber van de groep Wieringerwerf met pensi oen. Hij vervulde tevens vanaf 1945 tot zijn pensioen de functie van plaatsver vangend commandant. In totaal dus 32 jaar actief voor de brandweer Wierin- germeer. Hij was een 'groot brandweer man'. Eigenlijk zouden de drie kazer- mes omgedoopt moeten worden. Voor Middenmeer: de Ben Wassink Kazerne. Slootdorp de Leo Hoevenaars Kazerne en Wieringerwerf de Willem Hoes Kazerne Ja dit waren mannen met een brand- weerhart, zonder de anderen iets te kort te doen. Want bij de brandweer moet je op elkaar aan kunnen kanten, maar dat was na een paar mi nuten over. Nu gebeurde het wel dat er gaatjes in de slangen zaten en daarvoor waren er dan lekbandjes die je om de slang moest klemmen. Een van mijn klusjes was dan om hier en daar een vlaggetje te plaatsen waar een denkbeel dig lek was ontstaan. Tijdens wedstrijden werd dat door de jury gedaan en als men daar niet op reageerde, kostte dat strafpunten. Wille'm~Hoes Onze groep behaalde in ^48 de eerste tijdens oefening prijs bij de districts en provinciale wed- Een groot brandweerman Juni 1941. Vader Willem en zoon Arend Mei 1948. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 15