Na de onder waterzetting en weer terug in Wieringerwerf heeft mijn vader opnieuw vorm gegeven aan de brandweer van de Wieringermeer' zo kwam de wagen weer keurig op zijn plaats in de garage. Ik weet nog dat dit prachtige voertuig later door de Duitsers werd ingevorderd. Na de onderwaterzetting en weer te rug in Wieringerwerf heeft mijn vader opnieuw vorm gegeven aan de brand weer van de Wierin- germeer. Het eerste materieel bestond uit een Chevrolet Dump met losse motor- pomp en de groep bestond uit Kees Klare, Roel Nieuwe- boer, Bertus Toebak, Sietse Wolters, Dirk Wolters en als com mandant mijn va der. In 1948, ik was toen 12 jaar, heeft de groep Wieringerwerf meegedaan aan de brandweerwedstrijden in de klasse C. Er werd onder de leiding van mijn vader Willem Hoes veel en correct geoefend. Ik weet nog, er was een baan uitgezet met verschillende hindernissen om ook het uithoudingsvermogen van de ploeg te vergroten. O.a. was er een schutting, waarachter een rek met allemaal ge nummerde blokjes. Over de schutting heen moesten er dan bepaalde blokjes tussenuit gespoten worden. Ook hing er een emmer aan een touw die volgespo ten moest worden. Tussen de start en het te blussen ob ject was een grote afstand gecreëerd en al het benodigde materiaal moest ook direct meegenomen worden. De kwaliteit van de slangen was natuurlijk ook van een veel mindere kwaliteit dan die van tegenwoordig. Het waren vlasslangen en als er waterdruk opgezet werd lekten ze eerst aan alle Een groot brandweerman 1947: C. Klare - R.Nieuwboer - B. Toebak - W. Hoes - D. Wolters - S. Wolters. Op achtergrond Chevrolet legerdump met motorspuit. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 14