Vrijwilligers bestrijden de 'rode haan' al eens eerder gebeurd, alleen op een andere locatie. De brandweerkorpsen moesten soms meerdere gebouwen nat houden om erger te voorkomen. Het ergste wat de brandweer kan over komen, is gebrek aan water. Bij een brand aan de Wierweg (22 juli 1992) overkwam het de brandweer, dat er niet genoeg druk zat op de dichtstbijzijnde brandkraan. In allerijl moesten er slan gen worden uitgelegd naar het dichtst bijzijnde kanaal, honderden meters ver derop. Kostbare tijd is hierdoor verloren gegaan. Veel van de branden ontston den door kortsluiting, blikseminslag en oververhitting van machines en hooi of schoorstenen. Maar ook het spelen met vuur door de kinderen was in het begin een ernstige oorzaak van vele branden. De meest bekende boerderijbrand was wel die van de Koningin Emmahoeve in Slootdorp (25 januari 1986) Deze was net gerenoveerd en brandde bijna helemaal af. Het was een van de oudste boerderijen in de polder die de onder waterzetting zeer goed had overleefd. Hotelbranden In de geschiedenis kent men enkele hotelbranden in de Wieringermeer. Bekendste brand was wel van Hotel Café-Restaurant Smit in Middenmeer op 4 januari 1981. Er bleef niets meer over van het gebouw. De drie korpsen waren met twintig stralen en een water kanon niet in staat om het gebouw te behouden. Veel verenigingen waren de dupe van deze grote brand. Ze waren niet alleen hun ruimte kwijt maar ook al hun materiaal. De politie had de handen vol aan het op afstand hou den van opdringend publiek. Enkele maanden later onderging Hotel Lely in Slootdorp hetzelfde lot. Hier kon men het vuur wel de baas, maar er was wel veel schade. Eerder in 1979 ontstond er ook een brand in Hotel Lely en de schade was gering. Het was 101980 de derde keer in zeven jaar tijd dat Hotel Lely getroffen werd door brand. Nu was het resultaat dat er niets meer te redden viel. Restaurant Friesland, thans het Van der Valk hotel-restaurant, ging 22 juli 1992 Blikseminslag bij fam. Korven Bij deze brand aan de Wierweg zat er niet genoeg druk op de dichtst bijzijnde brandkraan. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 11