Vrijwilligers bestrijden de 'rode haan' 'Spullen terugleggen of u wordt neer geschoten.' Ze sommeerden Hoes om de spuit zelf naar Duitsland te brengen waarop Hoes nog even een natuurlij ke behoefte wilde doen in het bosje achter de gymzaal en ontsnapte aan de Duitsers. De spuit is nooit meer terug gevonden. Tijdens de onderwaterzet ting verdwenen ook de spuiten van de korpsen Middenmeer en Slootdorp. In 1946 kwam er een plaatsvervangende wagen met enige gebreken. Brandweerwedstrijden waren niet onverdienstelijk voor de korpsen in de Wieringermeer. Op 19 junii948 wer den door kringgemeenten wedstrijden georganiseerd. Slootdorp en Wieringer- werf deden voor de Wieringermeer mee en Wieringerwerf eindigde als eerste. Hierna volgde op 10 juli de afdelings wedstrijd die ook weer succesvol was. Het vervolg hierop waren de landelij ke wedstrijden in Bussum op 24 juli 1948. En ook nu weer was het korps uit Wieringerwerf als eerste geëindigd. Er werd meerdere keren in de jaren erna aan wedstrijden meegedaan door alle drie de korpsen en er werden zeer goede resultaten behaald. In september derde van 2015 werd het korps uit Wieringerwerf land 2015. derde van Nederland. Water de trouwe bondgenoot van de brandweer. Het was bij een boerderijbrand aan de Schervenweg op zaterdag 30 september 1948 waar men er van bewust werd dat waterdruk erg belangrijk was bij de bestrijding van de brand. Ze konden niet veel uitrichten omdat de waterdruk van de waterleiding te wensen overliet en de brandkraan te ver weg stond om de boerderijbrand te bestrijden. De boerderij is geheel afgebrand. Bij een brand van een Cultuurschuur aan de Cultuurweg (9 augustus 1965) bleek de hoofdaanvoerslang behoorlijk lek en een nieuwe slang moest worden aangekoppeld. Er gingen kostbare minuten mee verloren. Ook de vorst en sneeuw waren vaak hinderlijke tegen spelers. Dit ondervond men bij een boerderijbrand aan de Schervenweg (4 maart 2005) toen de brandweer door een dikke laag sneeuw moest gaan en verhinderd werd op tijd te zijn. De gladheid op het erf maakte het blussen extra moeilijk. Het woonhuis kon dit keer niet gered worden. De veestapel wel, doordat de wind gunstig was en de schuren zo vrij bleven van het gevaar. Alle drie de korpsen waren uitgerukt. en de groep uit Nieuwe Nie- dorp werd opgeroepen om voor groot watertransport te zorgen. De brandweer van Den-Helder zette een hoogwerker in. Zo werd er meerdere keren een beroep ge daan op brandweerkorpsen van omliggende gemeenten. Niet alleen boerderijen hadden last van de 'rode haan'. Ook schuren van bollenbedrijven, opslag- bedrijven of overslagbedrijven werden gegrepen door het vuur. In Kreileroord was (1 november 1988) een schuur in brand gevlo gen die midden in het dorp stond. Groot alarm! Het was de eigenaar foto brandweer 0 r 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 10