Jaarverslag secretaris 2014 werd er aan de leden gevraagd om een stem uit te brengen vóór of tegen de verhui zing. Een overgrote meerderheid gaf daarbij te kennen voorstander te zijn van deze verhuizing, waarna gestart kon worden met het in orde maken van de nieuwe locatie en de grote klus, het verhuizen zelf. Locatie Op 22 november hebben we, na de themamiddag, afscheid genomen van het Genootschapshuis, ons eigen onderkomen sinds 2000. Daarna is er door een groot aantal medewerkers enorm veel werk verzet, alvorens we onze nieuwe locatie in de Cultuurschuur in gebruik konden nemen. De toegang daar is uiteraard ook gratis, evenals de koffie/thee. Onze gastvrouwen/ -heren staan hier ook voor u klaar om u inzicht te geven, in het rijke verleden van onze polder. Wij hopen hier in de toekomst weer veel gasten te mogen ontvangen en zo de geschiedenis van onze Wieringermeer levend te houden. Themamiddagen - Op 18 januari was het thema: 'Kamperen en logeren in de Wieringermeer'. De gast sprekers daarbij waren Ineke Swier en Sandra Munster. - Op 19 april verhaalde Kees Meeuwsen, met gebruikmaking van historische beelden, over de onderwaterzetting van de Wieringermeer op 17 april 1945. - Op 22 november was het thema: 'het Genootschapshuis'. De toenmalige initiatiefne mer hiervan, Kees Meeuwsen, gaf een fraai relaas over de totstandkoming van ons eigen onderkomen. Tentoonstelling Een boeiende tentoonstelling over de veehouderij van vroeger tot nu, met als titel: 'van bus naar tank', werd met plezier samengesteld door de archiefgroep. Deze tentoon stelling werd opgesierd met schilderijen van Jan van Veldhuisen. Open Monumentendag De Open Monumentendagen zijn in 2014 overgenomen door de gemeente Hollands Kroon. Op 13 september heeft het Genootschap hieraan meegewerkt. Het thema in 2014 was: 'Op reis'. Kroniek Regelmatig krijgen wij complimenten over onze fraaie Kroniek. In het afgelopen jaar is de lay-out gewijzigd en voorzien van ons nieuwe logo. De Kroniek verschijnt drie keer per jaar, met een oplage van 1250 stuks. Schenkingen In de Kroniek vindt u telkens een lijst met de gedane schenkingen. Wij willen hierbij alle gevers, hartelijk danken voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook. Wij staan bij de belasting dienst geregistreerd, als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs kunnen ge bruik maken van een extra giftenaftrek. Meer informatie hierover vindt u ook op onze website. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 9