Jaarverslag secretaris 2014 Historisch Genootschap Wieringermeer In 2014 hebben er sowieso twee grote wijzigingen plaatsgevonden. Ten eerste werd onze naam, Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer, na ca. 21 jaar gewijzigd in: Historisch Genootschap Wieringermeer Ten tweede werd na vele jaren van wikken en wegen, eindelijk de knoop doorgehakt en is er gekozen voor een nieuwe locatie, de Cultuurschuur. Het bestuur Het bestuur bestond in 2014 uit: - Dhr. R. Koolen, voorzitter Aftredend in 2016 - Dhr. H. Roelofsen, secretaris Aftredend in 2016 - Dhr. J. Bos, penningmeester Aftredend in 2015 - Dhr. W. Braak, bestuurslid Aftredend in 2018 - Mevr. R. Miedema, bestuurslid Aftredend in 2017 - Mevr. A. Ouwehand, bestuurslid Aftredend in 2017 - Dhr. F. Walstra, bestuurslid Aftredend in 2015 Dhr. J. Bos heeft aangegeven om zich herkiesbaar te stellen. Dhr. F. Walstra heeft aangegeven om zich herkiesbaar te stellen. Dhr. W. Braak heeft aangegeven om per 2015 te willen stoppen. Leden Op 1 januari 2014 telde het Genootschap 1062 leden. Op 31 december 2014 was het ledenaantal gestegen naar 1074. In 2014 zijn ons weer een aantal leden en ex-vrijwilligers ontvallen. Daarom zou ik u beleefd, doch dringend willen verzoeken, om een moment van stilte in acht te willen nemen, om hen te gedenken. Bestuursbijeenkomsten In 2014 heeft er 7 keer een bestuursvergadering plaatsgevonden, namelijk op 9 januari, 13 februari, 10 april, 19 juni, 24 juli, 18 september en 30 oktober. Jaarvergadering De jaarvergadering werd gehouden op 25 februari in de Meerbaak. Eva Vriend verhaalde na de pauze over haar boek: 'Het verhaal van een polder die perfect moest zijn.' Notulen hiervan staan vermeld in Kroniek nr. 67. Ledenvergadering Op 18 november was onze ledenvergadering in de Cultuurschuur. Daarbij waren J. van Wieren en A. de Graaf uitgenodigd. Zij verhaalden na de rondleiding over hun bijzondere transporten naar Kosovo en Albanië. Buitengewone ledenvergadering Tijdens een buitengewone ledenvergadering, op 9 september in de Cultuurschuur,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 8