In memoriam: Tonny Teeling-Geers Historisch Genootschap Wieringermeer Wanneer precies weet ik niet meer, maar bij een van haar laatste bezoeken aan het Genootschapshuis herkende ze mij direct. Op zich niet vreemd, Tonny was indertijd mijn grote buurmeisje. Al vanaf 1946 woonden wij pal tegenover de familie Geers. Het leeftijds verschil zorgde ervoor dat ik haar toentertijd nauwelijks durfde aanspreken. Tonny groeide op aan het Wagenpad. Haar schoolgang werd ernstig verstoord door de oorlogssituatie. Toch ging ze al op achttienjarige leeftijd aan het werk op het gemeen tehuis in Wieringerwerf. Daar bleef ze. Tonny trouwde met Piet Teeling en ze gingen in Middenmeer wonen. Wanneer bij haar de passie voor onze poldergeschiedenis is ontstaan, is onbekend. Dat moet al vroeg geweest zijn gezien de gigantische collectie die ze opgebouwd heeft, een collectie die de ganse bestaansperiode van de Wieringermeer omvat. Wanneer Tonny bedacht heeft om in genootschapsverband op onze historie te gaan passen is evenmin bekend. Ruimtegebrek op dat moment, of gewoon de behoefte om het hele ver haal van de polder met anderen te kunnen delen zullen haar mede aangemoedigd hebben om samen met anderen 'Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer' op te richten. Dat gebeurde op 10 december 1992. Hoe haar idee verder is gegroeid is bekend: Bijna 1100 leden en een rijke collectie. Gelukkig heeft ze onze club nog in volle wasdom kunnen meemaken. We mogen gerust stellen dat Tonny de moeder van ons Genootschap was. Dankbaar willen we haar zo in onze herinnering houden. Rein Kooien HISTORISCH nriimTSCHA 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 7