Mededelingen van het bestuur Historisch Genootschap Wieringermeer Cassetterecorder gezocht In het archief van ons Genootschap ligt een groot aantal cassettebanden met daarop interviews, vertellingen en presentaties. Interessante historie op merendeels nog goed af te spelen banden. Maar sinds enige tijd ontbreekt ons de techniek om ernaar te luisteren en om dat materiaal digitaal op te slaan. De recorder doet het niet meer. Dus op zoek naar een andere. Wfe beginnen onze zoektocht bij de leden: Wie heeft een goed werkende cassetterecorder staan die niet meer gebruikt wordt en die naar het Genootschap mag? De digitaliseerders zullen u dankbaar zijn. Aanmelden kan via ons secretariaat. Emailadres In deze Kroniek treft u een los formulier aan met de oproep om uw emailadres door te geven. We weten allemaal dat de website en de Kroniek, maar ook de kranten goede boodschappers zijn. Maar echt snel en actueel is het mailverkeer. U hoeft niet bang te zijn dat we uw gegevens misbruiken. Onze nieuwsbrieven worden u hooguit als geheugensteuntje aangereikt. Themamiddag zaterdag 16 mei Zaterdag 16 mei komt de heer Willem van Doorn spreken voor ons Genootschap. Over het onderwerp, zoals hij het zelf omschrijft: 'Er is in de jaren na de Tweede Wereldoorlog meer veranderd dan in de twee eeuwen daarvoor. Ook in de agrarische wereld. De veran deringen op het platteland gingen min of meer gelijk op met die in de burgermaatschappij. Vanmiddag een uurtje met licht nostalgisch terugkijken, een blik in de toekomst, een praatje en een liedje met als eindconclusie dat veel veranderd is en veel hetzelfde blijft.' Aanvang 14.30 uur in de Genootschapskamer (of filmzaal) van de Cultuurschuur. Einde presentatie om 16 uur. Het Genootschap is uiteraard gewoon open van 2 tot 5 uur. Toegang gratis. En zoals gebruikelijk staan koffie en thee klaar. Vrijwilligersdag voor iedereen, zaterdag 30 mei Het Genootschap heeft een druk seizoen achter de rug. Een seizoen met ingrijpende veranderingen waarbij ons hele vrijwilligersleger alles uit de kast moest halen. Dat seizoen willen we afsluiten met een feestelijke bijeenkomst. Welkom zijn de gasten, de vrijwilligers, de toekomstige vrijwilligers en verder iedereen die geholpen heeft gedurende het seizoen 2014/2015. Gezien de verwachte opkomst gaan we de theaterzaal in de Cultuurschuur daarvoor gebruiken. U mag het zien als een receptie, als een afsluitend werkoverleg of gewoon als een dankbetuiging. Het Genootschap is die middag gewoon open vanaf 2 uur. Het borreluurtje start om 16 uur. We sluiten 18 uur. We rekenen op een grote opkomst. Rein Kooien 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 6