Gehouden Genootschapsactiviteiten afscheid van het Genootschap en kreeg een Koninklijke onderscheiding nadat ze eerder al een erepenning van de Wieringermeer had mogen ontvangen. Willy Maris en Kees Meeuwsen hebben voor hun inzet ook een onderscheiding gekregen. Rein Koolen nam in 2009 het stokje over van de heer Meeuwsen als voorzitter. Na een onderbreking door Sinterklaas, die een bezoekje bracht aan het Genoot schapshuis, vulde Rein Koolen het ver haal van Meeuwsen aan. Aan de hand van een powerpointpresentatie vertelde hij hoe het pand werd ingericht en uitgebreid. Bas Blijdorp en Jan Kooistra werden in het bijzonder genoemd omdat zij heel veel hebben gedaan bij de inrichting en verbouwing van het Genootschapshuis. De activiteiten van de vele groepen zijn enorm. Koolen liet het zien aan de hand van een grafiekje. 'Dit was het huis van het archief, de boeken, de Kroniek en van de ideeën', aldus Koolen Genootschapshuis geworden. Er waren diverse tentoonstellingen in het Genoot schapshuis en daarbuiten. De Kroniek was er al vanaf het begin, Niek Brugman zat toen in de redactie. Later werden Wil Datema en Pier Montsma hoofdredacteur. Sinds kort is dit Rita Smit. Ook het uiterlijk van de Kroniek ging met de tijd mee. Een website werd in 2007 opgezet door de heer Alle Metzlar, later vernieuwd door Wesley de Heer en nu wederom vernieuwd door Ton Hoogenbosch. Een grote groep vrijwilligers wordt door de heer Meeuwsen nog even genoemd, zij hielden de kaartsystemen, computer, archief en ledenlijsten bij. Ook werden diverse boeken en dvd's uitgebracht door het Genootschap. Verder heeft het Genootschap mede werking verleend aan evenementen als de Cultuur Compagnie, Beloofd land, Joods Werkdorp, 75 jarig bestaan van de Wieringermeer, Agri Beurs, Lentebeurs, 75 jaar Afsluitdijk, 50 jaar Kreileroord, Monumentendagen, films en Havenfeesten. Er is een samenwerking met de Oude Glorie. Het ledental groeide en het duizendste lid was Marijke Woets. Een cursus ongehoorde verhalen werd ge geven door Wil Datema en was een suc ces. In 2007 nam Tonny Teeling-Geers Sinterklaas spreekt oud voorzitter Kees Meeuwsen toe. Foto: Ina Hoogenbosch- Glas. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 50