De eenzaamheid en het geïsoleerde leven is een groot probleem9 Gehouden genootschapsactiviteiten Mensen die in hutjes wonen van een paar vierkante meter zonder water en licht. Kachels zie je daar ook weinig. De men sen zijn dan ook geweldig dankbaar als ze wat aangeboden krijgen. Er worden zelf woonunits mee genomen die daar weer opgebouwd en als schooltjes ge bruikt worden. Alles wordt opgeslagen en waar nodig aangereikt. Na de korte pauze was het woord aan Ada de Graaf. Zij gaat per vliegtuig naar Kosovo en verblijft in een hotel van de stichting. Zij gaat samen met enkele an deren de gezinnen langs en komt vaak schrijnende dingen tegen. Ze proberen hulp te bieden door voedsel of kleding aan te bieden. Ook gebeurt het dat de watervoorzieningen aangepast worden. Ze helpen wat ze kunnen en wat de mensen ook willen. De mensen durven niet te vragen, maar vaak komt het toch uit dat er geholpen kan worden. Op foto's die ze vertoonde was het breiwerk van de dames uit Middenmeer terug te zien: kinderen met prachtige truitjes of mutsjes. De leden van het Genootschap waren diep onder de indruk van de verhalen van beide sprekers en de vele foto's waar de armoede vanaf straalde. Wilt u een donatie doen of kleding schenken dan kunt u terecht bij Jan van Wieren in Middenmeer. Hij zorgt dat het op de plaats van bestemming komt. Afscheid van het Genootschapshuis De themamiddag van zaterdag 22 no vember stond in het teken van afscheid nemen. Voorzitter Rein Koolen heette de bezoekers welkom op de laatste bijeenkomst in het Genootschapshuis in Middenmeer. Hij memoreerde de vele mensen die het Genootschapshuis maakten tot wat het nu is. Vele (voor malige) bestuursleden en vrijwilligers waren aanwezig en werden onthaald op een kop koffie met een gebakje. Oud-voorzitter Kees Meeuwsen haalde herinneringen op vanaf het begin. Hij vertelde dat de familie Teeling-Geers van alles over de Wieringermeer ver zamelde en veel materiaal in hun huis had opgeslagen. Onder andere 45 foto boeken, een kaartsys teem met 20 tot 30 duizend kaartjes vanaf 1930 tot 2000 met verwijzingen naar stukjes uit diverse kranten over alles en iedereen uit de polder en 21 dossiers met diverse onderwerpen. Dit archief groeide steeds verder uit en op 10 december 1992 is het Historisch Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer opgericht. In 1996 bood de Rabobank in Middenmeer een ruimte aan voor opslag. De eerste voorzitter van het Genootschap was de heer J. de Graaf. In het begin waren er diverse excursies waar veel belangstelling voor was. De eerste lezing werd gegeven door de heer Metz uit Dronten en ging over 'Mensen die de Wieringermeerpolder maakten'. Later schonk de heer Metz alle boeken die hij over de Wieringermeer had verzameld aan het Genootschap. Na het overlijden van voorzitter J. de Graaf werd Kees Meeuwsen voorzitter en is dit twaalf jaar geweest. In de loop van de jaren heeft het Genootschap veel giften en schenkingen mogen ontvan gen. Een speciale commissie heeft een pand weten over te nemen en dit is het 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 49