Gehouden genootschapsactiviteiten Historisch Genootschap Wieringermeer Ina Hoogenbosch-Glas voor hulp aan deze mensen. Stichting De Brug kreeg toegang tot de mensen met problemen, maar ze hadden nog geen voorraden om uit te delen. Hoop voor Albanië werkt al lang in Albanië. In 2008 heeft Kosovo zelfstandigheid afgeroepen. De problemen in Kosovo zijn armoede, hoge werkeloosheid, zeer slechte sociale voorzieningen, soms een heel klein pensioentje en de gezondheidszorg is, hoewel gratis, heel matig geregeld. De eenzaamheid en het geïsoleerde leven is een groot probleem. In 2008 ging de eerste reis naar Albanië en daarna vijf maal naar Kosovo. Met twee, soms met drie, grote vrachtwagens vol met huisraad, voedsel en kleding werden deze reizen ondernomen. Het is een prachtig land maar de armoede heerst overal. Met verbazing keek Van Wieren naar een soort dorp bovenop een vuilnisbelt. Hier werkten mensen en kinderen. Ze sorteren er het vuil. Je kunt het je haast niet voorstellen. Sinds de val van het communisti sche regime in 1991 is Albanië een parlementaire democratie. Albanië grenst als Balkanschiereiland aan Montenegro, Macedonië en aan Griekenland. En aan de Adriatische Zee. De stichting Hoop voor Albanië werkt samen in Kosovo met stich ting De Brug. Vanuit Harderwijk zijn leden van deze stichting, na de oorlog van 1999, daar geweest en hebben daar zoveel leed gezien en hebben een 'luchtbrug' op gezet Ledenvergadering en themabijeenkomst De eerste ledenvergadering die het Historisch Genootschap hield in de Cultuurschuur, was op 18 november jl. Thema was de goederen transporten naar Kosovo en Albanië door de Stichting Hoop voor Albanië, met als sprekers Jan van Wieren uit Middenmeer en Ada de Graaf uit Wieringerwerf. Nadat secretaris Hans Roelofsen de notulen van de bijzondere ledenvergadering op 9 september had voorgelezen, waarin er ge stemd werd over wel of niet verhuizen naar de Cultuurschuur, was het woord aan Jan van Wieren die aan de hand van diabeelden zijn verhaal zou vertellen. Aangezien de techniek haperde en moest worden hersteld, nam de voorzitter de leden mee voor een bezichtiging van de nieuwe plek van het Genootschap. Hier kon men een kijkje nemen in de nieuwe, pas geverfde, ruimten en het archief dat al goed gevuld bleek te zijn. Daarna kon Jan van Wieren zijn verhaal beginnen. Kinderen in Kossovo dragen truien en mutsen, gebreid door de leden van het brei- en haakcafé in Middenmeer. Foto Jan van Wieren. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 48