De Dijken Straatnamenrubriek In de Hervormde kerk worden twee noodlokalen ingericht voor alle zes klas sen. Als de school is herbouwd wordt eerst in drie en later in vier lokalen lesgegeven. In 1948 wordt door meester Aalders, een begin gemaakt met de bouw van het eerste schoolzwembad in Nederland. Door de ouders en leerlingen zelf gegra ven. Zwemmen is belangrijk, zeker na dat een aantal kinderen verdronken is. Meester Aalders kan niet langer wach ten. Er zijn immers al in 1936 plannen voor een zwembad aan de Schagerweg. In die zelfde periode introduceert hij in samenwerking met de oudercommis sie schoolmelk. Begin jaren vijftig wil een aantal katholieke ouders een eigen school stichten en zich afscheiden van de Wieringermeerschool, de christelij- ken hebben dan al hun eigen school, en wordt de Titus Brandsmaschool gebouwd. Meester Aalders gaat mee, hoewel hij zijn hele leven voorstander blijft van één school voor alle gezindten Rond de school groeit groente en fruit, druivenranken vormen een natuur lijke zonwering. Ook leerlingen uit Wieringerwerf krijgen in de schooltuin biologieles. Hij geeft land -en tuinbouw- cursussen. Houdt bijen en met deze hobby gaat hij na zijn pensionering in 1972 door. Tot op hoge leeftijd houdt Aalders de schooltuin bij. Mevrouw Aalders overlijdt in 2000 en haar man woont zijn laatste jaren in Lelypark. Hij sterft in 2004, ruim 97 jaar oud. De Titus Brandsmaschool wordt in 2009 gesloopt. Het is goed dat meester Aalders dat niet meer meemaakt. Want hoewel zijn school nu onder één dak komt met de Peppel en de Wegwijzer, is het nog steeds niet één school. Maar een van zijn verplante druivenranken is aangeslagen en draagt weer vruchten. 'Hier wordt een toekomst geboren!' Meester Aalders een pionier. Moge zijn naam en gedachtegoed voortleven! AGRARISCH ADVIES 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 41