Straatnamenrubriek Historisch Genootschap Wieringermeer Margie Verbruggen-Schilder De plaats waar meester Aalders jarenlang kinderen uit Middenmeer en het buitengebied heeft onderwezen heet nu het Meester Aaldershof. Hier stond de Titus Brandsmaschool de rooms-katholieke basisschool waarvan hij bij de oprichting hoofd werd. Jacobus W. J. Aalders, geboren op 1 maart 1907 in Angeren, Gelderland, wordt in maart 1937 benoemd tot hoofd van de bijzonder neutrale Wieringermeerschool. Samen met zijn vrouw Maria de Grood komt hij naar Middenmeer. Maria is onderwijzeres en zal ook vele jaren werken in het onderwijs. Aalders is voorstander van een niet-verzuilde samenleving. Die hoopt hij in de Wieringermeer aan te treffen. De bijzonder neutrale Wierin germeerschool past in dat ideaal. Het echtpaar gaat een belangrijke rol spelen in het maat schappelijk leven van Middenmeer en de polder. Hij wordt hij kassier van de Boerenleenbank. Gewoon in de huiskamer met naast zich de brandkast. Tijdens de oorlog biedt het echtpaar gastvrij onderdak aan onderduikers en joden. Niet alleen in huis maar ook in de school. In 1997 krijgt het echtpaar Aalders de Yad Vashem-onderscheiding. Zij ontvangen beiden de eretitel 'De rechtvaardige onder de Volkeren'. Toegekend aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven joden het leven hebben gered. Als jongeman in de crisistijd was hij zich al bewust van het opkomend nazisme. Dus wan neer het verzet tegen de Duitse bezetter in de polder groeit, sluit ook Aalders zich daarbij aan. Wanneer de Wieringermeer geïnundeerd dreigt te worden, waarschuwt hij via zijn leerlingen hun ouders om op tijd maatregelen te treffen. En in ieder geval een vluchtplan te maken. Jan Ruijter, geboren in 1933, herinnert zich: 'Op een middag komt meester Aalders in de klas en drukt ons op het hart onze ouders te zeggen dat de polder echt onder water gaat.' Zelf vindt het gezin onderdak in Nieuwe Nie- dorp, inmiddels zijn er zes kleine kinderen en worden ook huisraad, voedsel en documenten van school en de bank geëvacueeerd. En ook nog eens drie onderduikers in veiligheid gebracht. Eind 1946 keert het gezin Aalders terug naar de polder, lezen we in de Flevobode van november 1946: I Zij die reeds weer keerden J. W. J. Aalders, Torenstra&t 7 uit Nieuwe Nieclorp. i fciiM* m fc

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 40