Inhoudsopgave Historisch Genootschap Wieringermeer Colofon blz. 1 Inhoudsopgave 2 Van de redactie 3 Mededelingen van het bestuur 4 In memoriam: Tonny Teeling Geers 5 Jaarverslag secretaris 2014 6 Financieel verslag 2014 10 Notulen jaarvergadering 12 Officiële opening Cultuurschuur 14 Prijsvraag 15 Oorlogsgraven 16 Een kind beleeft de oorlogsjaren 20 De onderwaterzetting 24 Voedseltochten 26 Brief over de inundatie aan pastoor Braak 28 Reconstructie dijkdoorbraak 34 Straatnamenrubriek: Meester Aaldershof 38 Rubriek: Herrijzend Wieringermeerland 1945 40 Rubriek: Uit de Flevobode 1945 42 Ledenmutaties en ontvangen artikelen 44 Nieuws 45 Gehouden genootschapsactiviteiten 46 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 4