Reconstructie dijkdoorbraak kroop. In de Wieringer- meerpolder betekende dit dat het water vooral richting Wieringer- werf en het zuiden stroom de. Tussen Middenmeer en Medemblik ligt het diepste punt en daar kwam het water uit de sloten. De weg naar Medemblik was dan ook eerder ontoegankelijk dan de weg naar Kolhorn en de mensen die erg laat richting Medemblik vertrokken hadden dan ook een probleem. Het inundatiepatroon uit afbeelding 6A-F is gesi muleerd op een computer model van de polder met als basis een hoogtekaart waarin voor elke 25 x 25 meter een niveau is opge nomen. Aan deze kaart is het netwerk van vaarten en tochten gekoppeld om het hierboven beschreven snelle transport van water door de watergangen mo gelijk te maken. Voor de simulatie zijn de eindafmetingen van de bres als input gebruikt. Daarnaast is de snelheid waarmee de bres groeide zo gekozen dat de snelheid waarmee het waterpeil in de polder steeg overeen kwam met de historische waarnemin gen. in de R.K. pastorie te Wieringer- werf. In de nacht van 17 op 18 april stond het water rond half één rond het huis. Om drie uur begon het water de woning binnen te dringen en om vier uur stond er 21 centimeter; om vijf uur 40 centimeter, om acht uur 57 centimeter en om twaalf uur 's middags 85 centimeter. De volgende nacht (van 18 op 19 april) was het water om 24 uur gestegen tot 1,77 meter. In Middenmeer duurde het vrij lang voordat het water de straten inundeerde. Pas woensdagochtend vroeg liepen de straten vol. Om elf uur stond het water een halve meter hoog. Op 18 april kwam het water om 5.30 uur aan bij de Flevoweg. Na de voltooiing van de onderwaterzet ting was de waterstand opgelopen tot NAP en stond er 692 miljoen kubieke meter water in de polder Olivier Hoes studeerde aan de TU Delft en promoveerde in 2006 op risicobenadering in het regionale waterbeheer. Hoes putte voor zijn onderzoek o.a. uit bronnen als: Pie, De Terp als reddingsboei; B.A. Blijdorp, Wieringermeer 1940-1945; Keppel, Brugman, Maris-Eriks, 17 april 1945: Het Koolzaad bloeide zo mooi goudgeel. Afb. 6 De ontwikkeling van de inundatie gedurende 48 uur na de doorbraak. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 39