Het kippenhok is ook weg, evenals de droogpalen. De schommel, rekstok en ringen van de kinderen eveneens met paal en al verdwenen. Alle gewas dood, weg de mooie tuinen, weg de vrucht- boomen, die zooveel beloofden. Het is alles slik, dood en verderf 't Is treurig met onzen polder gesteld, wat was het vroeger hier mooi en nu allemaal vergane glorie. We hebben van de puinhoopen nog foto's gemaakt, wel geen prettige herinneringen, maar later als alles weer voor elkaar is, dan wil je wel eens laten zien hoe het er uitzag nadat de cultuurbrengers uit het duizendjarige Rijk hun wandaad ten opzichte van de Wieringermeer hadden volbracht. In streken waar oorlogshan delingen hebben plaats gehad, hebben de bewoners meer angst uitgestaan en zijn er meer slachtoffers gevallen, maar nergens is de vernieling zoo radicaal. Daar zijn den volgenden zomer de boomen weer groen en bloeien de heesters, hier blijft alles dood en dor. Hard was het daarom kort na den ondergang van de Wieringermeer van den preekstoel te Nieuwe Niedorp te hooren, dat de boeren uit den polder niets hadden ver loren, zij gingen een jaar rusten en kregen dan hun land beter terug dan zij het verlaten hadden. Er ging wél veel verloren. Wij rekenen niet allen in geld alleen. Wat verloren ging, dat was het aantrekkelijke van den polder, de mooie boerderijen met de omlijsting van bloemen, planten, heesters en boo- men. Volgend jaar groeit er weer een oogst, maar dat andere, de beplanting, daar gaan jaren overheen, voor het is zooals we den polder verlieten. Mijnheer Pastoor, Uw woorden van troost en opbeuring vanaf den zelfden kansel konden we beter waardeeren. Wij zijn U dankbaar dat U ons niet in de steek hebt gelaten en herder bent gebleven van Uw wijd en zijd versprei de parochianen, en als we kans daartoe krijgen dan maken we van den polder wat het eertijds was: de trotsch van Nederland. Uw dankbare parochiaan H.J.Meijer Brief over de inundatie aan pastoor Braak De puinhopen tot zelfs de mestput is weggespoeld. Met toestemming van de familie Meijer is de tekst ingekort. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 35