Colofon Doel van het Historisch Genootschap Wieringermeer: Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft. De Kroniek is een periodieke uitgave van het Genootschap en verschijnt driemaal per jaar (april, augustus en december). Bezorging: Coördinator Marc Bischoff Tulleken, ww41bt@gmail.com Samenstelling bestuur Voorzitter Rein Koolen, 0227 555452 voorzitter@wieringermeergeschiedenis.nl Secretaris Hans Roelofsen, 0227 501292 secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl Penningmeester Johan Bos, 0227 502392 penningmeester@wieringermeergeschiedenis.nl Bestuursleden: Marleen Butijn, mb@notarisbutijn.nl, 0227 592051 Riet Miedema-Jorink, age_riet@quicknet.nl, 0227 601744 Annie Ouwehand, annie@toplevel.nl, 0227 663534 Frank Walstra, f.walstra@quicknet.nl, 0227 601593 Redactie - Ina Hoogenbosch-Glas, ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl, 0227 602877 - Marieke Roos-van Riel, gemroos@kpnplanet.nl, 0618142280 - Rita Smit, ritasmit@quicknet.nl, 0227 502421 0653982049 - Henk Torenvlied, henk.torenvlied@quicknet.nl, 0618568291 - Margie Verbruggen-Schilder, MargieWieringermeer@gmail.com, 0227 555235 - Lenie Visser, cvisser@quicknet.nl, 0227 502771 Beeldbewerking Albert Dekker Redactie-adres Rita Smit, Eikenlaan 5 1775 ED Middenmeer, redactiekroniek@gmail.com Lidmaatschap Het lidmaatschap is gelijk aan het kalenderjaar en bedraagt 17,50 per jaar. Het wordt automa tisch verlengd, tenzij voor 1 november, vooraf gaand aan het nieuwe kalenderjaar, schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Aanmelding en adreswijzigingen via de secretaris Rekeningnummer Genootschap Rabobank Kop van Noord-Holland IBAN nr. NL32 RABO 0134 0952 86 Incassant ID NL85ZZZ406372480000 Adres Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf, Openingstijden: zaterdag 14-17 uur Secretariaat Historisch Genootschap Wieringermeer Oester 11, 1775 JH Middenmeer Website en e-mail www.wieringermeergeschiedenis.nl Genootschapwm@kpnmail.nl Kamer van Koophandel te Alkmaar KvK nummer 40 63 72 48 Drukwerk Kroniek Drukkerij Gerja Ontwerp voorzijde Tineke Kooistra, www.studio-10.nl ISSN 1877-3168 Het bestuur dankt alle adverteerders. Dankzij hen wordt de uitgave van de Kroniek mede mogelijk gemaakt. Overname van artikelen uit de Kroniek is toegestaan met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten. Aanbieding bijzondere voorwerpen en historisch materiaal Willy Maris, Brugstraat 48, 1775 BG Middenmeer, tel. 0227 502482 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 3