Hongertochten In de laatste oorlogsjaren trok men van heinde en verre naar de Wieringermeer op zoek naar eten. In de steden in de randstad was groot gebrek aan voedsel en werd honger geleden. Dagelijks werden er grote afstanden afgelegdvaak lopend op slecht schoeiselof op een fiets met houten banden. Men was dagen onderweg en liep bij thuiskomst nog eens de kans dat de Duitsers de buit in beslag namen. Volgens socioloog G.J. Kruiyer passeerden op het kruispunt van inkomende wegen in de Wieringermeer er per uur wel meer dan hondervijftig voedselzoekers. Enkele herinneringen. Toen we de tweede keer naar Middenmeer voeren, konden we niet meer terug. Er stond een flinke storm, waardoor er hoge golven waren. We hebben twee dagen op het dak van de Wieringermeerschool gezeten.' Er kwamen twee vrouwen en een man met één been om eten. Nadat ze gegeten en geslapen hadden, vertrokken ze op de fiets, beladen met aardappels en wat tarwe. De man reed in het midden want hij moest geduwd worden.' 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 28