Middenmeer Op 3 december 1945 verhuisden we naar een mooi huis in de Bangert, ook in Medemblik. Het huis van een NSB'er. De gezinnen van NSB'ers werden twee aan twee samengevoegd en de mannen gevangen gezet in de Krententuin, de gevangenis in Hoorn. Zo kwam er een aantal huizen beschikbaar voor vluchte lingen zoals wij. Het was een kinderrij ke buurt en daar kwamen wij met tien kinderen nog eens bij. Het was ook een heel gezellige buurt, met een straatfeest met kinderspelen, waar je een prijsje mee kon winnen. Daar won ik mijn eerste prijs ooit: een springtouw. We waren intussen allemaal leerplich tig en gingen naar katholieke scholen bij de zusters en de fraters. Dichtbij, dat konden we dus lopend doen. Een maal terug in een noodwoning bij de boerderij, in oktober 1947, moesten we allemaal een fiets hebben. Vader ging naar fietsenmaker Schuitemaker in Medemblik en kwam terug met een aantal fietsjes in alle maten. Hij zette me op de weg op mijn fietsje, hield me een paar meter vast, gaf me een zetje en toen ik tot twee keer toe omviel zuchtte hij: 'Jij zult het nooit leren.' De volgende dag kon ik fietsen. Toen we nog in Medemblik woonden, wandelden we op zondagmiddag vaak met z'n allen naar wat er van de boer derij over was. Het erf lag vol puin en hout, stukken van de schuifdeuren. Een trieste aanblik! Wegen waren er ook niet meer, dat waren brede zand paden geworden. In de sloten lag ook veel zand. In 1949 werd het woonhuis van de boerderij herbouwd. Eindelijk weer thuis Tel 0227-501766 www.fysio-fitnessmidclenmeer.nl Een kind beleeft de oorlogsjaren ortweg 35 1775AJ Middenmeer Tel: {0227) 50 12 83 www.fysiotfierapiemiddenmEer.nl 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 25