'For their tomorrow, we gave our today' Sgt. Roy.D. Raven, marconist, 21 jaar. Hij kwam uit Great Yarmounth, Norfolk, Verenigd Koninkrijk en had een oudere en een jon gere broer. Ook hij was verloofd. In zijn laatste brief naar huis, zes da gen voordat hij omkwam, vraagt Roy aan zijn moe der of zijn broer Arthur nog vrijgezel is. Ja, op die leeftijd is dat een belangrijk punt. Arthur leeft nog. Sgt. Ron J. Wyatt-Matthews, was midden-bovenschutter, leeftijd onbe kend. Hij kwam ook uit het Verenigd Koningrijk, maar onbekend is uit welke stad of dorp. Waarschijnlijk was Ron 33 jaar en de oudste van de bemanning, maar zijn geboortedatum staat niet vermeld op de grafsteen. Hij was net als Watson ook getrouwd en had geen kinderen. Voor de oorlog heeft hij jarenlang als bemanningslid mee gevaren op het passagiersschip de RMS Mauretania. Het schip is voor de oorlog gesloopt en daarmee kwam zijn baan te verval len. Toen de oorlog uitbrak meldde hij zich bij de luchtmacht, de RAF. Opvallend is dat op zijn grafsteen en die van Pierce Watson geen extra tekst is toegevoegd door de nabe staanden. De reden zullen we nooit te weten komen. Dan zijn er nog de graven van: Twee onbekende soldaten die zijn gevonden aan de IJsselmeerdijk. Aan gespoeld op 7 augustus en 16 septem ber 1943. Op hun graf staat 'An Airman of the 1939-1945 war. Known unto God.' Beide lichamen werden gevonden in het water langs de IJsselmeerdijk, maar niemand weet bij welke bombar- dementsvlucht ze betrokken waren. Op het Middenmeerse kerkhof zijn tussen juni 1943 en april 1945 in totaal 11 graven gedolven Er zijn nog twee Amerikaanse vliegeniers, James Bennet en waarschijnlijk Joseph Congelli, begraven geweest. Beiden zijn na de oorlog door de Amerikanen verplaatst naar Amerikaanse verzamel-begraaf- plaatsen. Congelli naar Margraten in Limburg, James Bennet naar Neupre (Neuville-en-Condroz) in België. Tijdens zijn laatste bezoek aan Middenmeer, 50 jaar na de crash, verklaarde Jock Loudon dat hij graag bij zijn kameraden begraven wilde worden. Dat zegt wel wat over de onver brekelijke band die kan ontstaan tussen mensen die onder hoogspanning samen een klus proberen te klaren. Tien jaar later op 4 mei 2003 overleed hij in Evesham, Verenigd Koninkrijk. Zijn familie heeft hem daar begraven. Het gezegde: 'Dood ben je pas als iedereen je naam vergeten is', kunnen wij door middel van een artikeltje als dit gestalte geven. Maar hoe moet het dan met de twee onbekende doden?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 21