Officiële opening cultuur- schuur, vrijdag 17 april Historisch Genootschap Wieringermeer Rein Kooien Op 17 april vindt de officiële opening van de Cultuurschuur plaats. Voor alle huurders en gebruikers een feestdag, dus ook voor ons Ge nootschap. Temeer omdat de gekozen datum al 70 jaar dé dag van onze polder is. Gek eigen lijk. Vóór 1945 was 21 augustus de feestdag. Die datum staat vanaf 1930 geboekstaafd als de scheppingsdag van de Wieringermeer. De datum waarop we 'droog' werden verklaard. Vele jaren is op de eenentwintigste augustus groot feest gevierd. Hét feest, de polderdag. De tweede drooglegdag, 11 december 1945, heeft nooit de status van feestdag gehaald. 17 April was natuurlijk geen feestdag, 17 april was een onvergetelijke rampdag, de dag van de comple te en onvoorstelbare verwoesting, de dag waar op onze gemeenschap totaal verspreid raakte en daar denken we elk jaar nog steeds aan. Maar de keuze om de opening van de Cultuur- schuur op die dag te laten plaatsvinden, is vooral gebaseerd op het gegeven dat toentertijd al tijdens de vlucht voor het water gedacht werd aan terugkeer en herstel, aan wederopbouw. Een gedachte die ook speelde bij het herinrich- ten van het lege gemeentehuis, de ombouw tot een cultureel centrum, een plaats waar we weer samen kunnen komen. Een gebouw waar het verenigingsleven van de polder onderdak vindt. Een groot dak voor een rijk verenigingsleven. Die drang tot verenigen is vanaf de jaren dertig een bekend fenomeen en staat bekend als 'de Wieringermeerziekte'. De Cultuurschuur biedt nu de mogelijkheid voor dat samenkomen, En dat vieren we op 17 april 2015. Programma openingsweekend: Vrijdag 17 april: samen met alle gebruikers de opening vieren, aanvang 12.00 uur (open tot 17.00 uur). Zaterdag 18 april: terugdenken aan 70 jaar geleden, de geschiedenis en open podium (open van 11.00 tot 17.00 uur). Zondag 19 april: luisteren naar een afsluitend koffieconcert (open van 11.00 tot 17.00 uur). U bent op al deze dagen van harte welkom Ingang Cultuurschuur met op de voorgrond het beeld Waternimf van I. Middelkoop 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 16