Financieel verslag 2014 Historisch Genootschap Wieringermeer Staat van baten en lasten Baten Begr. 2016 Begr. 2016 Jaar 2014 Begr. 201B Contributie 18.375 ,00 18.375,00 18.550,00 OO so O O O O Donaties 17 5 ,00 175,00 235,€0 250,00 Subsidie Gemeente 645 ,00 1.090,00 1.090,M 2.000,00 Advertenties 1.890,00 2.430,00 2.430,€0 2.565,00 Verkoop materiaal 250,00 250,00 390,€3 250,00 Aflossing gift - - 453,€6 250,00 Lezingen/film etc 265,M Boekwinst pand Brugstraat Middenmeer 26.200^0 Vrijval ovoerhoudsvoorziening 10.284,€3 Rente rendementsrekening 1.000,00 275,00 462,€8 275,00 22.335 ,00 22.595,00 60.362,€0 24.490,00 Lasten Begr. 2016 Begr. 2016 Jaar 2014 Begr. 201B Drukwerk 4.500,00 4.500,00 4.251,€6 5.150,00 Porti 1.900,00 2.000,00 1.835,€0 1.450,00 Sprekers 250,00 250,00 329^0 100,00 Kotsten secretariaat/archief 2.000,00 2.500,00 1.496,€2 2.500,00 Kotten website 750,00 750,00 79,€7 1.000,00 Representatie/vergaderkosten 600,00 500,00 676,€7 500,00 Aanbrengeg/inrichting etalage/vitrine 1.500,00 Kosten inventaris 1.000,00 1.000,00 1.256,€0 1.780,00 Huur Genootschapshuis 8.500,00 2.100^0 Inrichtingskosten Genootschapshuis 505,€5 Verzekering onr. Goed 700,00 547,€4 710,00 Lasten onr. Goed 1.100,00 824,€4 725,00 Onderhoud 3.250,00 - 3.250,00 Electra/Gas/W ater 4.250,00 2.220,€0 3.575,00 Knsten internet 250,00 325,00 321,18 310,00 Bankkosten 225 ,00 175,00 200,€0 180,00 Afboeking contributie 120,€0 Overige 850,00 850,00 1.775,€7 850,00 20.825 ,00 22.150,00 18.540,€0 23.580,00 Totaal baten 22.335 ,00 22.595,00 60.362,€0 24.490,00 Totaal lasten 20.825 ,00 22.150,00 18.540,€0 23.580,00 Resultaat 1.51 0 ,00 445,00 41.821,€0 910,00 23ste jaargang 2015/1nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 13