Financicieel verslag 2014 Historisch Genootschap Wieringermeer Historisch Genootschap Wieringermeer Balans per 31-12-2014 31-12-2013 Activa Vaste aktiva Onroerend goed - 130.050,00 Vorderingen Leningen p.m. Contributies/Advertenties 65,00 97,50 Vooruitbetaalde kosten 1.280,00 Liauide middelen Rabo rendement 134.062,68 37.230,26 Rabo r.c. 3.701,51 1.210,16 Kassaldo 13,00 31,05 139.122,19 168.618,97 Passiva Vermogen Algemene reserve 101.156,42 59.335,32 Leningen middellang Lening i.v.m. huisvesting - 56.722,53 Leningen particulieren 25.229,83 28.179,39 Lopende schulden Onderhoud gebouwen - 10.284,23 Boekenfonds 6.756,11 6.516,11 Overige 4.250,00 5.000,00 Nog te betalen kosten 1.729,83 2.581,39 139.122,19 168.618,97 Controle Algemene reserve beginbalans 59.335,32 51.338,46 Resultaat jaar 41.821,10 7.996,86 Algemene reserve eindbalans 101.156,42 59.335,32 Aantal leden per einde jaar 1074 1062 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 12