Jaarverslag secretaris 2014 Eigendommen Voorwerpen van het Genootschap die momenteel op diverse plekken zijn opgeslagen, zijn inmiddels geïnventariseerd. Eventueel zal een gedeelte hiervan te zijner tijd in bruikleen worden gegeven bij de verzamelaars van 'Oude Glorie'. Andere activiteiten. Het Genootschap heeft zich, ook in het afgelopen jaar, op vele terreinen gemanifes teerd. We denken dan ook o.a. aan: - het H.I.P. in de bibliotheek in Wieringerwerf - bijeenkomst met de vrouwenver. Anna Paulowna (thema: onderwaterzetting) - de samenwerking met de verzamelaars van 'Oude Glorie' - het Havenfeest van 16 augustus in Middenmeer - de samenwerking met het ZCBS (Zijper collectiebeheerssysteem) - de medewerking aan de 'Hollands Kroon brochure' - het lenen van spullen aan de Oudheidkundige Ver. Medenblick (polderkamer) - de medewerking aan het provinciaal herbestemmingsproject - het bedrijfsbezoek van Ondernemend Wieringerland op 27 juni - de vermelding in de VVV gids 'Top van Noord-Holland' - de medewerking aan de boerenversmarkt Vrijwilligers Net zoals bij elke vereniging draait het bij ons Genootschap ook om de vrijwilligers. Wij zijn heel erg trots op al onze vrijwilligers en uiteraard onze oud-vrijwilligers, omdat zij hebben bijgedragen aan onze bekendheid en onze groei. Door onze verhuizing en de wens om in de toekomst meer uren open te zijn, zou het prettig zijn, om gebruik te kunnen maken van meer medewerkers. Wilt u ons versterken, of kent u iemand die actief wil zijn als gastheer of gastvrouw, of als bezorger/-ster van de Kroniek, of bij de archiefgroep of redactie, dan vernemen we dat graag. U kunt dit doorgeven bij één van onze vrijwilligers of bij het secretariaat. Wij hopen op uw medewerking Tot slot Het afgelopen jaar is weer duidelijk geworden, dat ons Genootschap zich mag verheugen in een enthousiaste groep medewerkers die de handen uit de mouwen steken, als dat blijkt nodig te zijn. Het komend jaar zal er ook weer regelmatig een beroep op hen worden gedaan. Daarom een hulde aan al onze vrijwilligers en nog maals bedankt voor al jullie inzet. En u..., ook u hartelijk dank voor uw inbreng, want dankzij de financiële steun van onze leden, hebben wij dit alles kunnen realiseren. Dank daarvoor. Bedankt voor uw aandacht. Hans Roelofsen 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 11